Từ khóa: "campuchia"

Phật giáo Campuchia trong sự việc liên hệ đến biên giới Việt Nam-Campuchia

Phật giáo Campuchia Theravada có hình thức xuất gia đoản kỳ. Người tu chỉ vào chùa trong một thời gian ngắn, tùy phát nguyện, rồi hoàn tục. Trong thời gian ngắn tu học với hình tướng xuất gia, đương nhiên, những thanh niên như vậy là tu sĩ. Những họ không thể tiêu biểu cho Phật giáo.