Từ khóa: "Trai đàn chẩn tế các hương linh động đất sóng thần Fukushima"

Chùa Đại Nam Himeji, Trai đàn chẩn tế các hương linh trận động đất sóng thần tại Fukushima

Chùa Đại Nam tại Himeji - Nhật Bản đã tổ chức đại lễ Trai đàn chẩn tế vào ngày 9/3/2014. Ba năm trôi qua, kể từ ngày 11/3/2011 xảy ra trận động đất sóng thần tại Fukushima, biết bao sinh linh, nhân mạng đã bỏ mình nơi ấy. Người Nhật Bản nói riêng và cả thế giới nói chung, đều tưởng nhớ cầu nguyện.