Từ khóa: "truyền thống gia đình phật tử"

Gia đình Phật tử truyền thống và truyền thống gia đình Phật tử (Bài 5)

Với điều luật rõ ràng, nói lên tôn chỉ huấn luyện đoàn sinh thành một phật tử chân chánh, không mang màu sắc chính trị, không hạn chế tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội,với tác phong của một người được huấn luyện đào tạo trong sáng, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ xã hội trong những ngành nghề mà một đoàn sinh có thể..

Gia đình Phật tử truyền thống và truyền thống gia đình Phật tử (Bài 3)

Sau 1975: năm 1981 GHPGVN được thành lập, Hiến chương quy định trong chương V- điều 19 phân ban GDPT(được tu chỉnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV Giáo hội Phật giáo Việt Nam họp tại Hà Nội ngày 22-23 tháng 11 năm 1997).