Từ khóa: "đại đức"

Bàn về danh xưng trong Phật giáo Việt Nam

Tản mạn đâu đây trong chốn thiền môn còn nhiều điều suy ngẫm, trong đó, việc mỗi lần tới chùa thấy việc xưng hô của người tu sĩ với những Phật tử có nhiều nét khác nhau khiến bản thân không khỏi băn khoăn suy nghĩ.

Cách xưng hô trong chùa

Thông thường ở ngoài đời mình kính trọng ai hay có những cử chỉ kính, nể, sợ và khi mình khinh khi ai có những cử chỉ trái ngược lại. Trong hai chữ trọng và khinh cũng đã hàm chứa rõ ý nghĩa của nó rồi. Trọng nghĩa là nặng chồng chất lên. Khinh có nghĩa là nhẹ hoặc là riêng rẻ. Và hai chữ xưng cũng như hô cũng đã hình dung cho chúng ta biết được rằng có người trên kẻ dưới và người dưới đối với kẻ trên. Ở ngoài xã hội đã thế, trong chùa cũng có lối xưng hô tương đối khá đặc biệt hơn

Thông tư hướng dẫn Tấn phong Giáo phẩm tại ĐHĐBPGTQ lần thứ VIII

Đây là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc Giáo hội ghi nhận công đức đối với đạo pháp và dân tộc của tăng ni, rất mong Quý Ban triển khai thực hiện có kết quả nội dung tinh thần Thông tư này.

Suy ngẫm về Danh & Thực

Gọi là bậc trưởng lão, đâu phải căn cứ trên tuổi tác già nua? Bởi vì đó chẳng qua chỉ là tấm thân già yếu, râu tóc bạc phơ, rút cục chỉ là hạng giả danh ngu xuẩn mà thôi.

Quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni mang họ gì ?

Tôi nghĩ rằng quý thầy, quý sư cô cần và nên chính thức mang họ Thích trên cả 2 phương diện: tên gọi hàng ngày và các loại giấy tờ pháp lý chứng minh thân nhân của mình. Mình là con Phật không lý gì không muốn mang họ cha. Mình đã xuất gia, cả đời nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, cuộc đời tu hành và phụng sự, không có lý do gì không mang họ Thích.