Từ khóa: "lớp giáo lý"

Chùa Vạn Phúc khai giảng lớp giáo lý và khóa tu một ngày an lạc

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hà Nội và đáp ứng nhu cầu học Phật của các tầng lớp nhân dân Phật tử khu vực ngoại thành

GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh khai giảng lớp giáo lý cho cư sĩ Phật tử

Trên tinh thần hoàng dương chánh pháp lợi lạc quần, nhằm đem ánh chánh pháp đến cho mọi người, đồng thời đáp ứng được nhu cầu học Phật của Phật tử tại gia. Thực hiện chương trình phật sự năm 2015 của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra.