Từ khóa: "thần tượng"

Khi thần tượng sụp đổ

(...)vì có xây nên mới có đổ! Nếu không xây thì chẳng có gì là đổ và không đổ! Thế nào gọi là xây, nghĩa là ngày mỗi ngày, Phật tử cứ vun quén tạo dựng ảo tưởng thầy mình là nhất không thầy nào bằng, thầy mình tu hành giới đức thanh tịnh, thầy mình giỏi dang, thầy mình toàn bích, không chút tỳ vết lỗi lầm,…

Thế nào là thính pháp như chánh pháp ?

Hãy thính Pháp với càng nhiều vị giảng sư càng tốt bởi đó là điều kiện mình sẽ được tiếp cận nhiều nguồn truyền thụ phong phú từ nhiều bộ óc khác nhau. Không nên chỉ chăm chăm nghe Pháp độc nhất với một vị dù đó là thần tượng trong tâm đi nữa, hãy nhớ nguyên lý 1+0,1 kết quả vẫn hơn

Chùa Ninh Tảo Hà Nam: Khóa tu Tuổi trẻ lần thứ IV với chủ đề “Thần tượng”

Đại đức Thích Đạo Duyệt đã giảng giải cho các bạn trẻ hiểu rằng, thần tương thì có nhiều nhưng không có một thần tượng nào có thể sánh với cha mẹ của mình. Cơm của cha mẹ thì ăn bao nhiêu cha mẹ cũng vui, biếng ăn cha mẹ buồn, ‘còn cha còn mẹ là còn tất cả, mất cha mất mẹ là mất cả bầu trời’, thế mà có bạn trẻ buông câu ‘gia đình là phù du, suju là tất cả!