Từ khóa: "duyên lành"

Người cư sĩ hiểu về chữ duyên trong cuộc sống hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đại chúng nếu có ý cùng nhau xây dựng đạo tràng tu tập để tiến bộ thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Ngược lại trong đạo tràng có nhiều người người luôn làm mình đau khổ thì mình chỉ muốn bỏ cuộc.

“Nhờ” bà tôi bị bệnh mà nhà tôi đã có đạo tràng

Bà nội tôi bị bệnh 2 tháng nay. Bà năm nay 97 tuổi và thật sự vẫn rất khỏe, nhưng 2 tháng nay bà yếu và có lẽ đến gần tháng nay bà không thể tự đi lại được nữa. Vì bận công việc nên tuần rồi tôi mới về thăm bà và bố mẹ 2 ngày cuối tuần.