Từ khóa: "nương tựa"

Nương tự chính mình để làm chủ bản thân

Người Phật tử chân chính lúc nào cũng luôn chánh niệm tỉnh giác trong ý nghĩ, lời nói và hành động, không để cho “tâm viên ý mã” chạy lang thang đầu này đầu kia.

Đừng lãng phí thời gian, đừng nương tựa vào internet

Tôi thấy thương cho những món ăn ngon trên bàn. Tôi thương cho cả đôi bạn kia. Tôi đoán, lâu ngày không được gặp nhau, nay đến ngồi bên nhau mà lại chăm chú vào thiết bị di động. Rõ ràng họ lấy internet ra để nương tựa.