Từ khóa: "chữ duyên"

Người cư sĩ hiểu về chữ duyên trong cuộc sống hàng ngày

Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, đại chúng nếu có ý cùng nhau xây dựng đạo tràng tu tập để tiến bộ thì chắc chắn sẽ tiến bộ. Ngược lại trong đạo tràng có nhiều người người luôn làm mình đau khổ thì mình chỉ muốn bỏ cuộc.

Duyên

Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai/ Gieo duyên chơn chánh đừng sai

Chữ duyên trong đạo Phật

Duyên vốn là từ gốc Hán có nghĩa là nguyên nhân; duyên do, duyên cớ phát sinh ra sự việc...cảm nhận về chữ Duyên có vị trí đặc biệt trong tâm cảm người Việt, trong đời sống nhân sinh, đời sống tinh cảm lứa đôi trai gái,và đặc biệt trong đời sống tu học và là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong Phật giáo.

Cho được gieo một chữ duyên với đạo Phật nơi vùng quê

Trong thời gian qua, tôi may mắn có dịp về nói chuyện về văn hóa đọc và phương cách ứng dụng tri thức từ sách vào cuộc sống với bà con nông dân và các Phật tử các tỉnh phía bắc. Có về đến tận nơi mới thấy sự hiểu biết của bà con về đạo Phật còn khá khiêm tốn, thậm chí là hiểu sai rất nhiều điều cơ bản.