Từ khóa: "trẻ thơ"

Cùng tử đi hoang

Cuộc sống đầy ắp những ưu tư/Còn con thì luôn nghĩ về thân phận/Duyên cớ gì con suốt đời lận đận/Nụ cười hiền cứ gượng ép trên môi.

Đạo Phật cần đến với trẻ thơ

Chiều chủ nhật cuối cùng của năm tôi quyết định đến chùa Quán Sứ để lễ Phật cũng như vãn cảnh chùa trước khi bay vào Sài Gòn tham gia tổ chức Lễ Hội Đường Sách đúng 1 tuần của Tết Quý Tỵ.