Từ khóa: "bất kính"

Có nên sử dụng tranh tượng Phật Di Lặc cầm vàng thỏi ?

Việc thờ cúng hay quảng bá truyền thông hình tượng Đức Phật Di Lặc tay cầm vàng là điều nên cân nhắc. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc như thế không có lợi cho Phật giáo.

Tổn phước

Đem tiền của tín thí về cho gia đình thì chẳng khác gì chở đá nặng đè lên cha mẹ, người thân