Từ khóa: "cầu siêu phả độ gia tiên"

Hà Nội: Lễ cầu siêu phả độ gia tiên - thả hoa đăng cầu Quốc thái dân an

Ngày 27 tháng 7 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 17/9/2017) Chùa Hòa Phúc - xã Hòa Thạch - huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên - Thả Hoa Đăng Cầu Quốc Thái Dân An cho tất cả nhân dân và Phật tử thập phương.

Thông báo: Lễ cầu siêu phả độ gia tiên, thai nhi sản nạn tại chùa Hòa Phúc

Mong muốn tất cả sinh linh có thể tức thời được siêu thoát, chư hương linh được khai thị, tịnh hóa nghiệp chướng, chuyển di tâm thức và được ban truyền quán đinh sẽ có cơ duyên xả bỏ mê lầm, phát tâm cầu thoát giác ngộ, vãng sinh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.