Từ khóa: "đại lão hòa thượng"

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu viên tịch

Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Tường Quang, thành phố Mantreal, Que Bec, Canada khoảng 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015 (giờ Canada, khoảng 22g00 cùng ngày giờ Việt Nam).

Cáo phó: Đại lão Hòa thượng pháp sư Thích Giác Nhiên

Do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 22giờ30 phút, ngày 03/8/2015 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi) tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Hoa Kỳ.