Từ khóa: "hòa thượng pháp sư"

Lễ viếng cố Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên tại Hoa Kỳ

Lễ viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hoà Thượng Pháp chủ - Pháp sư Thích Giác Nhiên ngày 8-9 tháng 8 năm 2015 tại Linh đường Kim quan đặt tại Peek Family Colonial Funeral Home 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683-6235.