Từ khóa: "giới đàn cam lộ giác ngộ"

Ý nghĩa đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ

Để nhớ đến hành trạng tu hành cũng như sự nghiệp một đời hoằng hóa của các vị Tổ Sư, cao tăng thạc đức Phật giáo, nên nơi nào tổ chức được Đại Giới Đàn đều lấy tên vị Tổ Sư hoặc Cao Tăng ở địa phương đó mà đặt tên cho Giới Đàn.

Bế mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ 2015

Tối 21/09/Ất Mùi (2/11/2015) tại chùa Minh Thành (phường Hội Phú.TP.Pleiku) đã long trọng tổ chức lễ bế mạc Đại giới đàn Cam lộ Giác ngộ do Ban trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức.

Lễ tấn đàn truyền giới Tỳ kheo tại Giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Sáng ngày 20/09/ Ất Mùi tại Giới trường (chùa Minh Thành) Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ trong không khí thành kính trang nghiêm 50 giới tử cầu thọ Tỳ Kheo giới được sự hướng dẫn của tứ vị dẫn thỉnh đê đầu đảnh lễ cung nghinh chư Tôn đức Hội đồng Thập sư đăng lâm Giới đài truyền thọ giới pháp.

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Sáng ngày 19/09/Ất Mùi (31/10/2015) Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ chính thức khai mạc tại chùa Minh Thành 348 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai.

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ ngày thứ 2 - Lễ cung an chức sự

Sáng nay ngày 7/9/ Ất Mùi (29/10/2015) tại Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ chùa Minh Thành- 348 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai.

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Lễ yểm tâm an phụng đất, niêm đàn sái tịnh

Sáng ngày 21/10/2015 (9/9/ Ất Mùi) Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ tại chùa Minh Thành, 348 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP. Pleiku- Tỉnh Gia Lai. Chư tôn đức Ban tổ chức đã trọng thể trang nghiêm cử hành nghi thức Lễ Yểm tâm An phụng đất, Niêm đàn sái tịnh.

Phật giáo Gia Lai họp chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Sáng ngày 02/9/Ất Mùi (14/10/2015), tại VP BTS (chùa Bửu Thắng, 04A Sư Vạn Hạnh- TP. Pleiku), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp bàn bạc về việc tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ Giác Ngộ sắp tới.