Từ khóa: "ufo sightings daily"

Phát hiện khối đá lạ hình tượng Phật trên sao Hỏa

Một vật thể lạ giống hình tượng Phật được phát hiện trên bề mặt sao Hỏa khiến nhiều người hoang mang.