Từ khóa: "tịnh độ"

Hạnh tu Tịnh độ: Chánh và Phụ

Việc thiện hay Phật sự tùy duyên mà làm nếu như không ảnh hưởng đến công phu tu tập thì làm, còn nếu ảnh hưởng đến việc tu tập thì nên tránh vì cần xác định việc tu hành chú trọng nhất là giải thoát.

Giải đáp thắc mắc tu pháp môn Tịnh độ (8)

Nếu trí huệ chưa có, mê mê muội muội chưa rõ đâu là đâu thì mau mau trở về với lời Phật dạy, y giáo phụng hành, nhất định phải lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, chớ ly một ý, một từ thì mới mong thoát khỏi hiểm nạn của thời mạt pháp này.

Vì sao chúng ta phải niệm A Di Đà Phật?

Khi xưa, lúc chưa thành Phật A Di Đà, Ngài tên là Tỳ kheo Pháp Tạng, từng phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc, mới nguyện thành Phật.

Chuyện về vị Tổ sư bỏ Thiền theo Tịnh, niệm Phật lưu xá lợi lóng lánh

Sau hàng chục năm tham học thiền môn, Triệt Ngộ đã quyết định noi theo những người tiền nhiệm của mình, bỏ thiền tông để theo Tịnh Độ Tông, lấy việc cầu sinh nơi tịnh thổ làm mục đích tu hành. Đây là một bước chuyển lớn trong cuộc đời tu hành của Triệt Ngộ, bởi vì quyết định của Triệt Ngộ đã giúp lịch sử của Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc có vị tổ đời thứ 12…

Cụ bà 100 tuổi niệm Phật lưu xá lợi

Cụ Ngô Thị Y pháp danh Diệu Cẩn (tên chứng minh thư: Ngô Thị Ý), sinh năm 1913 vừa vãng sinh vào ngày 8/4 (nhuận) năm Nhâm Thìn.

Xu hướng Tịnh Độ trong PGVN và vai trò XH của nhà chùa trong đời sống hiện đại

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam sự phân cách các tông phái không rõ rệt. Trong cả lịch sử lâu dài với nhiều chùa chiền ở khắp cả nước, chắc cũng có nhiều cao tăng tâm đắc với những kinh điển khác nhau, thực hành cách tu luyện khác nhau.