Từ khóa: "lễ hội ẩm thực chay"

Phố ẩm thực chay, nét đặc sắc của lễ hội hoằng pháp toàn quốc 2015

Ngày đầu tiên của Hội thảo Hoằng pháp toàn Quốc (06-12-2015) đã diễn ra khá thành công. Chư Tôn đức Tăng Ni thảo luận, thuyết trình tại hội trường của khách sạn Hera Palace, với 22 tham luận được trình bày, trong đó có nhiều ý tưởng sáng tạo đầy tính nhân văn.