Từ khóa: "Video Áo nâu bên cửa thiền - Trưởng lão HT Thích Thanh Bích"

Video: Áo nâu bên cửa thiền - Trưởng lão HT Thích Thanh Bích

Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích - Thành viên Hội đồng chứng minh Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Viện chủ tổ đình Hội Xá