Từ khóa: "kiết hạ"

Phú Thọ: Khai khóa An cư kiết hạ PL.2561

Theo truyền thống Phật giáo, hàng năm đến mùa hạ Chư Tăng tập trung về một trú xứ, để thúc liễm thân tâm, tịnh tu giới hạnh, tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng vân du hóa độ và làm công tác Phật sự.

Mùa Hạ trong rừng

Đã gần vào hạ mà Đức Thế Tôn vẫn chưa khuyên giải được mâu thuẫn giữa hai nhóm Tỳ-kheo đều là đệ tử của Ngài. Cuối cùng, Phật quyết định năm ấy vào rừng nhập hạ. Độc cư một mình. Đó là mùa hạ thứ 10 tại rừng Pàrileyyaka - Kosambi.

PG Hà Tĩnh Hội nghị triển khai công tác tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ PL 2558

Chiều 04.03 năm Giáp Ngọ(5.4.2014), tại chùa Cảm Sơn Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh; Chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2558 - DL.2014.