Từ khóa: "cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ"

Chàng trai 9X chế tạo thành công cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ

Sáng chế của Easton LaChappelle được đánh giá có thể làm thay đổi thế giới. Cậu còn chia sẻ nó miễn phí để giúp đỡ những người khuyết tật.