Từ khóa: "ngũ hành sơn"

Đà Nẵng tạm ngừng Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa quyết định việc tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2020 để phòng chống dịch Covid-19.