Từ khóa: "chương trình phật đản"

Chương trình tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2565

Đại lễ Phật đản có thể tổ chức 01 ngày trọng thể, hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

Bài sám tụng ngày khánh ðản

Mỗi khi quỳ trước Phật đài tụng bài sám khánh đản, chúng ta thấy rõ lòng mình hơn, nhìn sâu cuộc đời mình hơn và quán chiếu về thân phận của mình nhiều hơn. Điều này có nghĩa, mỗi lần tụng sám Khánh đản là mỗi lần chúng ta nhìn lại quảng đường tu tập của mình.

Chương trình tổ chức đại lễ Phật đản tại các chùa

Việc tổ chức đại lễ Phật đản và lễ tắm Phật hằng năm có vai trò quan trọng nhằm giúp Phật tử, nhân dân hiểu thêm về lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. BBT xin giới thiệu bài viết về cách tổ chức lễ Phật đản do tác giả Thích Nguyên An biên soạn.