Từ khóa: "đại học mahachulalongkorn"

Thái Lan: TT. Thích Nhật Từ nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học Mahachulalongkorn

TT. Thích Nhật Từ là người ngoại quốc nhận bằng Tiến sĩ danh dự năm nay. Đây là lần thứ hai, TT. Nhật Từ nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Thái Lan; lần thứ nhất do trường đại học Mahamakut trao tặng ngày 28-11-2010.