Từ khóa: "tiến sĩ danh dự"

Ấn Độ: TT. Thích Nhật Từ nhận bằng tiến sĩ danh dự về văn học tại trường Đại học Subharti

Sáng ngày 27-04-2019, tại Trung tâm Hội nghị Maangalya, trường Đại học Swami Vivekanand Subharti đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho hơn 1600 sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân của 18 college trực thuộc và 14 phân khoa của bản trường.

Thái Lan: TT. Thích Nhật Từ nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học Mahachulalongkorn

TT. Thích Nhật Từ là người ngoại quốc nhận bằng Tiến sĩ danh dự năm nay. Đây là lần thứ hai, TT. Nhật Từ nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Thái Lan; lần thứ nhất do trường đại học Mahamakut trao tặng ngày 28-11-2010.