Nghi lễ tổng hợp

Bài tác bạch cúng dường trai tăng chung thất trai tuần

nguoiphattu.com - Theo Phật giáo Việt nam, người từ trần bất cứ giờ nào trong ngày,đều tính ngày ấy là ngày thứ nhất và tiếp tục đếm cho đến ngày thứ 49 là ngày chung thất, mỗi tuần là 7 ngày.

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hỏi đức Phật: “Phàm người ở đời không hay tu phước tu huệ, sau khi chết rồi có con trai hay con gái hiếu thảo, thỉnh thầy tụng kinh Ðại thừa,lập đàn thủy lục hay làm chay lớn, để cầu siêu độ cho vong linh. Vậy các vong linh ấy, thật có thể siêu độ được không?”

Phật đáp"Phàm người ở đời lúc còn sanh tiền, không tu phước thiện gì, sau khi mất rồi, con cháu làm việc công đức tiến bạt, thì mười công đức, vong linh chỉ được ba phần. Tại sao vậy? Vì lập công làm phước, không gì hơn tiền tài của cải. Người sống đem của tiền và sức lực mình ra bố thí, thì những người đồng chung lo phận sự ấy được phước báo nhiều hơn vong linh. Trong khi làm việc phước đức ấy, mà thỉnh những người uống rượu ăn thịt, không thanh tịnh, đến tụng kinh lập đàn tiến bạt, thì thiên thần không giáng lâm, thánh hiền không đến dự, càng thêm tội lỗi khổ lụy cho vong linh.

Nếu có con trai hay con gái hiếu thuận và chơn chánh, sau khi cha mẹ mất rồi, mỗi tuần 7 ngày, làm chay 7 thất; trong ba năm toàn gia trai giới, xuất tiền của thanh tịnh của mình,cầu thỉnh những vị tu hành đức hạnh trai giới tính nghiêm, đọc tụng kinh điển đại thừa, lập đàn thủy lục vô ngại, đại trai hương hoa trang nghiêm, đúng như pháp mà cúng dường, một lòng thành kính , thay thế hương linh, cầu xin sám hối, cởi mở tội lỗi, cầu xin phước đức cho vong linh; biết cách tiến bạt như vậy, thì vong linh được siêu thoát, hoặc sanh lên cõi trời; người sống cũng được phước . Người còn kẻ mất đều được thảnh thơi, nhơn gian vui vẻ, thần thánh hoan hỷ” (Ðại Thừa Kim Cang Kinh Luận).

nguoiphattu_com_bai_tac_bach_cung_duong_trai_tang_chung_that_trai_tuan0.jpg

Dưới đây là bài tác bạch cúng dường trai tăng trong lễ chung thất trai tuần.

TÁC BẠCH CHUNG THẤT TRAI TUẦN

Kính bạch Chư tôn thượng tọa, Chư Đại đức Tăng, Chư tôn đức ni, kính thưa quý Ngài.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …, cũng là trai tuần chung thất của hương linh Phật tử …., thế danh …. niên sanh …., hưởng thọ …, từ trần ngày … tháng .. năm ….

Giờ phút này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh chúng con đang quỳ trước màu huỳnh y giải thoát xin quý ngài cho phép toàn thể tang gia hiếu quyến của chúng con có đôi lời dâng lên tác bạch. (1 lạy)

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch trên Chư tôn đức.

Bốn mươi chín ngày qua giữa cõi đời, con như cánh nhạn sống chơi vơi, âm dương ranh giới phân đôi nẻo, mất mẹ là con mất đất trời.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã bốn bảy ngày xa cách, từ khi mẹ hiền khuất bóng chúng con như cánh nhạn bơ vơ lạc lõng giữa tháng ngày, trống lạnh cô đơn, phải chăng có mẹ là con có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi, mẹ còn hiện hữu niềm hạnh phúc, là cõi trần gian thật tuyệt vời.

Nhưng có ai ngăn được dòng nước thời gian ngừng chảy cũng như có ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương cho song thân sống mãi trên đời, dẫu rằng, giờ đây con không còn thơ dại. Nhưng mẹ mất rồi thì nghìn thu vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được bóng từ thân.

Sen vàng rồi sang năm sen lại nở, mất mẹ rồi không trở lại người ơi, giữa dòng đời mất mẹ con chơi vơi, dòng nước mắt thay cho lời tâm sự. Đối với người học Phật chúng con vẫn biết chữ tử quy sanh ký, hợp rồi tan định lý vô thường, nhưng sao lòng mãi vấn vương, nhìn lên di ảnh nhớ thương mẹ hiền.

Mẹ là người đã cho chúng con vay mượn thân hình này, nuôi con khôn lớn đưa con vào đời, để giờ đây con có được cơ duyên học đạo giải thoát, ân đức của mẹ không biết lấy chi đáp đền, nếu như hơi thở còn ra vô nhịp tim con còn lên xuống thì con vẫn còn mang nặng nghĩa ân này.

Nhìn cảnh vật còn đây, ngôi nhà xưa còn đó nhưng bóng mẹ hiền đã khuất dạng 49 ngày qua, có còn chăng đó là, “lập lòe đốm lửa lò hương, mong manh là khói vấn vương tro hồng, màu hoa phủ lớp rêu phong, đất vàng một nắm cõi lòng con đau..”

Với vết thương lòng chưa khuây khỏa, nỗi ưu tư còn nặng trĩu tâm hồn, khi nghĩ đến vong linh của mẫu thân giờ đây có được thảnh thơi nơi bên kia thế giới, hay đang bị đoạ đầy trong cảnh khổ lao luân, cũng bởi vì lo cho chúng con mà suốt đời tạo nghiệp, nghĩ đến đó con bồi hồi xót dạ, biết làm gì đây để đáp tạ thâm ân, khi hai nẻo âm dương đã chia cắt, giờ đây khó được tương phùng, âm dương hai nẻo muôn trùng cách xa, nhớ ơn dưỡng dục mẹ cha, đê đầu quy mạng Tăng già chứng minh.

Vâng lời Phật dạy, tạm gác niềm đau noi theo gương hiếu hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên.

Hôm nay sắp đến ngày chung thất trai tuần của thân mẫu, chúng con thành tâm sắm sanh vật phẩm, thiết lễ trai Tăng, tiên cúng dường thập phương Phật, thứ cúng hiện tiền Chư tôn đức Tăng, Ni nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho cửu huyền thất tổ và hương linh thân mẫu chúng con là bà …, pháp danh …., niên sanh …, từ trần ngày… tháng… năm …., hưởng thọ…..

Nguyện hương linh thân mẫu chúng con thừa tư thiện phước tốc thoát ta bà cao đăng tịnh cảnh, ngưỡng mong quý ngài thùy từ ai mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được gội nhuần công đức.

Trước khi dứt lời chúng con thành tâm cảm niệm …. trụ trì chùa … đã hướng dẫn giúp đỡ cho tang gia hiếu quyến chúng con mọi tang sự thời gian qua cũng như pháp sự cúng dường trai tăng tạo phước lành cho thân mẫu. Chúng con thành kính cảm niệm và nguyện cầu 10 phương chư Phật thuỳ từ chứng minh gia hộ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mãi mãi là bậc thầy mô phạm khả kính cho chúng con và tất cả chúng sanh nương nhờ công đức.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan