Nghi lễ tổng hợp

Tham khảo Văn tác bạch cúng dường Trường hạ

nguoiphattu.com - Hằng năm khi những hàng phượng vĩ khoe sắc, và những trận mưa rào đổ xuống, như là những dấu hiệu chuyển giao của đất trời tạo hóa, từ mùa xuân sang mùa hạ, cũng là thời điểm mà chư Tăng Ni vào Kiết Hạ An Cư

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư đại Đức Tăng ( Ni trưởng Ni sư chư Tôn Đức Ni) và ban Kiết Sự trường hạ chùa …. Hôm nay hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. ( 1 lại)

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, hằng năm khi những hàng phượng vĩ khoe sắc, và những trận mưa rào đổ xuống, như là những dấu hiệu chuyển giao của đất trời tạo hóa, từ mùa xuân sang mùa hạ, cũng là thời điểm mà chư Tăng Ni vào Kiết Hạ An Cư, tịnh tu đạo nghiệp, đúng theo truyền thống mà Đức Phật và các hàng Tỳ Kheo thuở xưa từng ứng dụng. chúng con được biết trong khoảng thời gian này thời khóa tu học của quý Tăng Ni ở các tự viện đều rất miên mật, nhằm thanh tịnh ba nghiệp, tăng trưởng đạo tâm hướng đến thánh quả.

Hàng Phật tử của chúng con thì không được phước duyên đó, nhưng cũng nhờ thấm nhuần lời Phật dạy, hỗ trợ cho sự tu học của chư Tôn Thiền Đức cũng là gieo trồng công đức, làm nền tảng bước lên quả vị Giác Ngộ. cho nên, hôm nay, chúng còn hàng Phật tử chùa … ở .... về đây trước là vấn an sức khỏe của chư Tôn Thiền Đức, sau chúng con có chút tịnh tài tịnh vật, với tất cả tấm lòng thành kính dâng lên mười phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức. ngưỡng mong trên chư tôn đức mở lòng bi mẫn chứng minh và nạp thọ lễ vật này để chúng con được ân triêm công đức.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁ TÁT ĐẠI CHỨNG MINH

( Chư Tôn Đức đáp từ xong đọc tiếp)

Phật tử chúng con thật xúc động và hạnh phúc trước những lời đạo từ cao cả và tấm lòng độ lượng của chư Tôn Thiền Đức. chúng con nguyện ghi nhớ những lời giáo huấn ấy và làm hành trang để tiếp bước trên con đường hộ đạo và tìm về đời sống an lành trong Chánh Pháp của Như Lai. cuối lời chúng con xin kính chúc chư Tôn Đức dồi giàu sức khỏe và luôn là ngọn hải đăng để sôi đường dẫn bước cho chúng con. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng về đạo Bồ Đề và cho phép chúng con đầu thành đảnh lễ chư Tôn Đức tam bái. (3 lạy)

MT Sưu tầm

Thiêng liêng thay tác pháp cúng dường , xúc động vô cùng dâng lên lời tác bạch . Nguyện cầu Phật pháp trường tồn ,chúng sanh an lạc hạnh phúc . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan