Nghi lễ tổng hợp

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung - (Âm và dịch nghĩa)

nguoiphattu.com - Tiếng chuông chùa, theo kinh điển, có thể thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát.

Bài kệ Chuông Nguyên Hán bản:

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới

Thiết vi u ám tất giai văn

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông

Nhất thiết chúng sinh thành chính giác. (0).

Văn chung thanh phiền não khinh

Trí tuệ trưởng Bồ Đề sinh,

Ly Địa ngục xuất hỏa khanh

Nguyện thành Phật độ chúng sanh,. (0).

Án già la đế gia sa bà ha ( 3 lần )

Hồng chung sơ khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ. (0).

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu Khổ Bổn Tôn, Cứu Bạt Minh Đồ,Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

Hồng chung nhị ,Bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ. (0).

Hồng chung Tam khấu, Bảo kệ cao âm, Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ. (0).

Thượng chúc đương kim Hoàng đế.

Đại thống càn khôn.

Văn võ quan viên.

Cao thăng lộc vị.

,

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi, Cửu hữu thập loại chi trung tất ly khổ hải. (0).

Ngũ phong thập vũ, miễn tao cơ cẩn chi niên, Nam mẫu đông giao, câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật, Chiến hưu chinh, trận bại thương vong, câu sinh Tịnh Độ. (0). Phi cầm tẩu thú, La võng bất phùng, Lãng tử cô tôn, tảo hoàn hương tịch. (0). Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường, viễn cận đàn na, tăng diên phước thọ.(0). Sa môn hưng thịnh, Phật Pháp thường thăng, Thộ địa long thần, an tăng hộ pháp. (0). Phụ mẫu Sư trưởng, tồn vong tịnh lợi, lịch đại tổ nễ, Đồng đăng bỉ ngạn.(0).

*Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).

*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

*Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

*Nam Mô Đương Lại  Hạ sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. (0)

*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới  Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

*Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).

*Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)

*Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).

*Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(0)

*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)

Phổ nguyện: Hoàng đồ củng cố, Đế đạo hà xương, Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển.

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. 0

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. 0

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 0

Hòa nam Thánh chúng.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết;

Ngã đẳng dữ chúng sinh,

Giai cộng thành Phật đạo.

*****************

Bài thỉnh chuông nghĩa

Sa môn Thích Trí Hải (dịch)

* Giờ con xin đánh chuông này
Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần
Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bỗng
Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay    o

* Những loài khổ não xưa nay
Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không
Các địa ngục đều cùng tan nát
Chúng-sinh đều giải thoát tiêu giao    o

* Bước lên đường chánh cùng nhau
Thẳng về Cực Lạc ở lầu Liên-Hoa
Án già ra đế da sa bà ha ( 3 lần )    o

* Những loài đọa làm ma quỷ đói
Nguyện đời đời thoát khỏi trầm luân
Đều cùng chứng được chân thân
Tháng ngày hưởng thụ muôn phần yên vui    o

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ
Sống đọa đày, chết đủ đắng cay
Cầu cho qua khỏi kiếp này
Đời sau giải thoát vẹn đầy phúc duyên


* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa
Đã bao người vất vả lầm than
Cầu cho tai ách tiêu tan
Gây nên thế giới hoàn toàn yên vui   o


* Đạo Tu-La suốt đời mang giận
Đã gây thành bao trận chiến tranh
Cầu cho đổi giận làm lành
Để thiên hạ được Thái-bình thảnh thơi    o


* Cảnh Thiên-Giới là nơi sung sướng
Nguyện đời đời hưng vượng mãi lên.
Chúng-sinh nào có phúc duyên
Mai sau đến được như nguyền tới nơi   o

*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0).

*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

*Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

*Nam Mô Đương Lại  Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới  Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

*Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thế Chư Phật. (0).

*Nam Mô Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đa La Ni. (0)

*Nam Mô Đại Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ma Ha Tát (0).

*Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Từ Hàn Cứu Khổ Đai Bi Linh Cảm Quan Thế Aâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(0)

*Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

*Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vường Bồ Tát Ma Ha Tát. (0).

*Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. (0)

*Nam Mô Già Lam Thánh Chúng, Thiên Long Bát Bộ Nhứt Thiết Chư Thiện Thần. (0)

Phật Pháp hưng long chúng sinh giải thoát.

Con đã về nương tựa chư phật
Nguyện cả cho sinh vật mọi loài
Hiểu rành đạo lớn không hai
Chân tâm mở rông tuyêt vời thanh cao(()


Con đã nương vào chính pháp
Nguyện cả cho ức vạn chúng sinh
Hiểu thông nghĩa lý chân kinh
Mở mang trí tuệ như hình biển khơi(()


Con đã về nương ngôi Tăng bảo
Nguyện cho cả sáu đạo chúng sinh
Trí hoà lý hợp tinh minh
Không gì trở ngại hoàn thành công phu(()


Cúi mong chư Phật Thánh hiền
Con xin đem hết mọi duyên phuc này
Cầu cho con với muôn loài
Đều cùng thành phật con nay ơn nhờ.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan