Giáo dục

Đạo từ của Đức Đệ tam Pháp chủ tại Đại giới đàn Hà Nội 2017

nguoiphattu.com - Ngày. 24.02. Đinh Dậu, lễ truyền giới tại Đại giới đàn Hà Nội năm 2017. Toàn thể chư vị giới sư, chư vị nghiệp sư và 276 giới tử đã được cung đón Đức Đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, tại đây Ngài đã có đạo từ tới toàn thể đại chúng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến quý độc giả toàn văn đạo từ của Ngài.

Cần quan tâm hơn đến sức khỏe của Đức Đệ tam Pháp chủ

"Hôm nay chúng tôi được thừa hưởng ân đức của các bậc tiền bối đã để lại lề lối cho các môn đồ hậu học, gặp gỡ chúng tôi trong buổi đầu đăng đàn, thụ giới. Chúng tôi cũng xin có đôi lời để nói lên niềm hoan hỷ và cũng là tin mừng. Sự nghiệp của chúng tôi được thừa kế chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các lớp trước đã từng làm.

Người xuất gia tu hành cũng vì có phúc lớn mà được gặp Phật pháp, mà cái phúc lớn ấy lại còn được gặp các bậc tiền bối, cao tăng để trao truyền những điều giới châu từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đến cho các hàng ngũ xuất thân cầu giới. Hôm nay, chúng tôi cũng được Tam Bảo gia hộ và các vị giới sư, giới tử cũng tưởng niệm đến chúng tôi là những người cao tuổi sống trong Phật pháp. Chúng tôi đã từng trải qua  các đàn trao truyền giới pháp và được chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni dự các giới đàn lớp trước trao truyền và đến nay chúng tôi có ân huệ được đến. Hôm nay lại gặp được đông đảo chư vị tăng ni xuất gia cầu tiến thân đến giới đàn để tu hành, đó là một điều rất hy hữu và rất hoan hỷ.

nguoiphattu-com duc phap chu de tam1.jpg

Đức Trưởng lão Hòa thượng năm nay 101 tuổi.

Đến nay tôi đã được chư vị giới sư vì các giới tử tăng ni nhận thức đến chúng tôi và chúng tôi gặp gỡ giới đàn này thật là một phúc duyên lớn lao rất hiếm có. May mắn rằng điều hay nhất là chúng ta lại gặp được trong thời sự đất nước ta độc lập, và lại còn được xuất gia theo Phật gặp các bậc minh sư, để tu hành nối noi sự nghiệp của Phật Tổ làm cho việc đạo, việc đời, ích nước, lợi dân, trang nghiêm Giáo hội của Phật Giáo Việt Nam, đó là một điều rất vui mừng. Cho chúng tôi biết hôm nay chúng tôi cũng phải cố gắng tới đây để thể hiện tấm lòng vui mừng cùng với các bậc giới sư và theo lời Phật Tổ chỉ giáo tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, vì thế chúng tôi cũng phải khắc phục khó khăn vì tuổi tác và sức khỏe để tới đây cùng tham dự giới đàn với các bậc giới sư, cùng thể hiện tấm lòng vui mừng, các giới tử lại có lòng cầu đạo, cầu giới.

Trong thời này đất nước đã được độc lập lại giới đàn đông đảo với các vị tăng,ni xuất gia cầu Phật, để thúc liễm thân tâm đăng đàn giới phẩm đó là những điều mong muốn của chúng tôi. Cho nên cũng phải cố gắng quên cả sự yếu đuối tuổi già, mà nên thể hiện với tấm lòng vui mừng trước cảnh nhân dân đông đảo còn giàu lòng tín ngưỡng, mà nhất là lại còn được các vị nam nữ phát tâm xuất gia theo thầy học đạo, để làm tròn sứ mệnh của Phật pháp.

Hôm nay đây chúng tôi cũng đáp lời thỉnh cầu của hàng ngũ giới tử cũng như là các vị nghiệp sư trong giới đàn. Nên tới đây thân hành gặp gỡ và đồng tâm hoan hỷ tới các bậc giới sư, các bậc nghiệp sư đã tiếp dẫn hậu lai đăng đàn truyền thụ giới pháp cho lớp hậu côn, đó là chúng tôi cũng nhận thấy Phật pháp hãy còn có cơ hội lưu truyền tới thế gian, tới đất nước chúng ta. Trong đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc thì người xuất gia tu hành còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc như thế này nữa. Đất nước được độc lập, lại được học Phật pháp, lại được các bậc giới sư truyền trao giới pháp để xuất gia, hành đạo tiến đến con đường giải thoát, giác ngộ của Phật Tổ.

nguoiphattu-com duc phap chu de tam0.jpg

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ban đạo từ.

Chúng tôi xin tận tâm tùy hỷ và cầu mong các vị giới sư tận tâm tiếp dẫn hậu lai, để báo Phật ân đức trao truyền cho giới tử tăng ni, để được thúc liễm thân tâm, trang nghiêm Phật pháp. Được lãnh thụ giới châu, giữ gìn cho giới thân tuệ mệnh và làm sáng tỏ cho Phật pháp các đời tiền bối Đinh, Lê, Lý, Trần đó là nước ta vẫn là một đất nước theo Phật pháp và chính tín Phật pháp. Cho nên đã có các bậc tổ sư tiền bối Lý, Trần để lại những gương sáng ấy cho chúng ta phải biết mình, biết người, biết lo công việc tu hành và trang nghiêm Giáo hội cũng như phải lo đến những công việc ích nước lợi dân.

Chúng tôi xin có mấy lời để cầu nguyện Phật tổ gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp phụng đạo, tu hành, giới châu viên mãn, để đem lại hạnh phúc cho bản thân và trang nghiêm Giáo hội làm cho đất nước chúng ta Phật pháp đời Trần, đời Lý được sáng tỏ, hi vọng về cuộc sống của nhân dân đó là một điều rất tích cực theo chân lý của Phật giáo mà các vị cố gắng xuất gia, tu hành theo gương các bậc tiền bối Lý, Trần để làm rạng rỡ Phật pháp trên đất nước Việt Nam và cho giới thân tuệ mệnh của Phật pháp và bản thân.

Chúng tôi cầu nguyện Phật tổ chứng minh, gia hộ cho các vị như ý, sở cầu, tòng tâm toại nguyện.

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan