Giáo dục

Hình ảnh quả báo mà chúng sanh đã tạo tác lúc sanh tiền

nguoiphattu.com - Ban Biên tập kính giới thiệu đến quý độc giả hình ảnh Địa Ngục Thập Vương, đây là những hình ảnh nói về những quả báo mà chúng sanh đã tạo tác trong lúc sanh tiền, sau khi chết phải tùy nghiệp mà thọ tội. Thế nên trong Quy Sơn Cảnh Sách có ghi rằng: "Giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhơn duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ". nghĩa là: dù trãi trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo tác chẳng mất, khi nhơn duyên hội đủ, quả báo mình tự chịu.

hinh anh dia nguc00.jpg

hinh anh dia nguc01.jpg

hinh anh dia nguc02.jpg

hinh anh dia nguc03.jpg

hinh anh dia nguc04.jpg

hinh anh dia nguc05.jpg

hinh anh dia nguc06.jpg

hinh anh dia nguc07.jpg

hinh anh dia nguc08.jpg

hinh anh dia nguc09.jpg

hinh anh dia nguc10.jpg

hinh anh dia nguc11.jpg

hinh anh dia nguc12.jpg

hinh anh dia nguc13.jpg

hinh anh dia nguc14.jpg

hinh anh dia nguc15.jpg

hinh anh dia nguc16.jpg

hinh anh dia nguc17.jpg

hinh anh dia nguc18.jpg

hinh anh dia nguc19.jpg

hinh anh dia nguc20.jpg

hinh anh dia nguc21.jpg

hinh anh dia nguc22.jpg

hinh anh dia nguc23.jpg

hinh anh dia nguc24.jpg

hinh anh dia nguc25.jpg

hinh anh dia nguc26.jpg

hinh anh dia nguc27.jpg

hinh anh dia nguc28.jpg

hinh anh dia nguc29.jpg

hinh anh dia nguc30.jpg

hinh anh dia nguc31.jpg

hinh anh dia nguc32.jpg

hinh anh dia nguc33.jpg

hinh anh dia nguc34.jpg

hinh anh dia nguc35.jpg

hinh anh dia nguc36.jpg

hinh anh dia nguc37.jpg

hinh anh dia nguc38.jpg

hinh anh dia nguc39.jpg

hinh anh dia nguc40.jpg

hinh anh dia nguc41.jpg

hinh anh dia nguc42.jpg

hinh anh dia nguc43.jpg

hinh anh dia nguc44.jpg

hinh anh dia nguc45.jpg

hinh anh dia nguc46.jpg

Những hình ảnh trên đây thuộc bản quyền của thầy Thích Đồng Văn trụ trì chùa Viên Giác.

*BBT đã được sự cho phép của thầy Thích Đồng Văn, vui lòng  không sử dụng cho việc thương mại.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan