Nhân vật

Đức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ: Có Kinh, Luật, Luận, cứ theo đó mà làm

nguoiphattu.com - Sau 30 năm thành lập và phát triển, với tinh thần đoàn kết hòa hợp, tăng ni, Phật tử Việt Nam đã góp phần xây dựng và tăng cường các mục tiêu, tôn chỉ đúng đắn mà Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra.

Phóng viên phỏng vấn Đại lão, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam về những thành quả mà tăng ni, Phật tử cả nước đã đạt được.

PV: Kính bạch Đức Pháp chủ! Pháp chủ có thể cho biết tư tưởng đoàn kết, hòa hợp mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra đã được thực hiện như thế nào trong Giáo hội?

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Đạo Phật có nhiều hệ phái: Tiểu thừa, Đại thừa, rồi các học phái, hệ phái. Đấy là những pháp môn chính, ai theo hệ phái nào thì cứ theo đó mà tu. Có hệ phái tu thiền, tu tụng kinh niệm phật, có hệ phái khất sĩ, hệ phái thì tu về Mật giáo: Người ta trì chú, bí mật, phát huy tư tưởng, đạo pháp, thần quyền.

Phương pháp tu hành có riêng rẽ nhưng phải đoàn kết thống nhất. Đoàn kết, hòa hợp trong hệ phái mình và đoàn kết các hệ phái. Cùng là đệ tử Thích Ca, dù tu theo hệ phái nào cũng phải đoàn kết, coi nhau như anh em một nhà.

PV: Dưới góc độ giáo lý, Đức Pháp chủ có thể nói rõ hơn khái niệm Lục hòa mà Tăng ni, Phật tử trong nước đang phấn đấu thực hiện?

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Trước đây không có Giáo hội, chỉ có các Sơn môn, Tổ đình học theo giáo lý của đức Phật rồi lại truyền dạy cho mọi người theo Kinh, theo Luật, theo Luận. Luật là giữ gìn uy nghi đức hạnh. Kinh là học để học chân lý của đạo Phật. Luận là nghiên cứu sâu những điều giảng bằng kinh sách còn khó hiểu, phải nhờ những bậc cao minh giảng giải ra để cho dễ hiểu.

Làm thế nào cho đời sống người tu hành, thân không phạm giới luật, miệng nói năng không có lời điêu ngoa độc ác, ý không nghĩ gì về việc ham lợi, cùn cấu giận bực người khác và si mê gây nên tội lỗi. Ai đã có lòng theo Phật thì dù là tại gia hay xuất gia đều đã có Kinh, Luật, Luận, cứ theo đó mà làm.

Đạo nghĩa Lục hòa vốn là điều căn bản của Phật giáo chúng tôi. Thân hòa cùng ở, miệng hòa không cãi nhau, ý hòa cùng vui vẻ, bàn giảng với nhau về đạo pháp, ý thì cùng vui vẻ với nhau. Vui với đạo pháp mà quên hết phiền não, xóa bỏ đau khổ cho mình và người khác. Thập phương đàn tín có gì đem đến biếu, giúp đỡ thì cùng hưởng với nhau.

PV: Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Pháp chủ chia sẻ điều gì với tăng ni, Phật tử cả nước?

Hòa thượng Thích Phổ Tuệ: Có 3 điểm quan trọng ghi trong hiến chương của Giáo hội là Đạo pháp- Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Đạo thì chúng đã có Kinh, Luật, Luận- là tự lợi và lợi tha với những người cùng chí hướng với mình. Dân tộc là phải biết yêu nước bảo vệ dân tộc mình, xây dựng đất nước mình có tươi đẹp thì quần chúng nhân dân mới vui mừng và tin theo Phật, mới tránh xa tội lỗi, ác nghiệp, tiến hóa lên chân chính, sáng suốt.

Trong các khóa lễ, chúng tôi thường khuyên Phật tử: Sống trong đất nước, trên trời dưới đất phải được không khí thuận hòa, êm ái; Quốc gia phải được yên bình, làm ăn xây dựng cuộc sống cho tốt cả tinh thần và vật chất. Quốc gia chính trị tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức. Tức là ăn ở trên đất nước của cha ông mình thì phải lo đắp bồi, giữ gìn ra sao để báo ân đất nước; ơn bậc sư trưởng dạy bảo, ơn cha mẹ sinh thành, ơn đàn na thiện tín đã giúp đỡ mình tu hành. Có làm được 4 điều ấy thì sự nghiệp tu hành của mình mới trọn vẹn. Nếu không thì mình chỉ là người ích kỷ thôi.

** Xin cảm ơn Đức Pháp chủ!/.

Theo - VOV

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan