Sự kiện - Vấn đề

Khi Phật tử tại gia đắp y người xuất gia

nguoiphattu.com - Hàng cư sĩ tại gia mà mang y ca-sa là lợi bất cập hại, đẹp đâu không thấy mà chỉ thấy tổn phước (người thực tâm tu hành hay còn gọi là tu hành chân chính thì đâu còn cần gì đến đẹp xấu về hình thức bên ngoài), trong khi hầu hết người cư sĩ tại gia là cần tu phước, tức tu Nhân thừa và Thiên thừa.

Ý nghĩa và giá trị tinh thần cao quý của Y Bát Khất sĩ

Khi người thế tục mặc đồ tu

Ý nghĩa và nguồn gốc của chiếc áo Cà sa

Pháp phục của chư Tăng, Ni Việt Nam như thế nào?

Ai cũng biết: Trường học có nội quy, quy tắc - ấy gọi là luật. Cơ quan, công ty, xí nghiệp có nội quy, quy tắc - ấy gọi là luật. Quốc gia, xã hội có hiến pháp - ấy gọi là luật. Phật giáo có giới luật, giới đức - ấy gọi là luật.

Nếu con người không chấp hành luật thì trường học sẽ loạn, cơ quan, công ty, xí nghiệp sẽ loạn, quốc gia, xã hội sẽ loạn, Phật giáo cũng sẽ loạn.

Trường học, cơ quan, công ty, xí nghiệp, quốc gia, xã hội không gò ép khe khắt con người phải vào trong khuôn khổ của giới đức làm người, mà ở đó chỉ có những luật, quy tắc, nguyên tắc nhằm ngăn chặn con người vi phạm các nguyên tắc, làm tổn hại đến lợi ích tổ chức, con người, xã hội và quốc gia.

Với Phật giáo thì khác, vì gọi là môn học dành cho người tu, rèn luyện từ kẻ phàm phu u mê tăm tối trở thành bậc thánh nhân xuất thế, hay chí ít cũng là trở thành những phàm nhân có tuệ giác, đi theo con đường xuất thế gian, trở thành thiện nhân, vì vậy giới đức, giới luật là điều tối quan trọng. Do đó Đức Thế Tôn đã dạy: "Sau khi ta nhập diệt, các ông hãy lấy Giới làm thầy". 
Giới ở đây bao gồm giới đức và giới luật. Giới luật là những quy tắc của nhà Phật dành cho tứ chúng (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di) trên con đường học đạo, hành đạo và chứng đạo.
Trong nhà Phật, y cà sa là dành cho người xuất gia bắt đầu từ hàng Sa-di trở lên.
Ca-sa - dịch từ tiếng Phạn là kasaya tên đầy đủ là ca-sa-duệ, theo nghĩa đó, kasaya không có ý nghĩa là y áo, y phục mà có nghĩa là bạc màu, cáu cặn hay hư hoại. Sách chữ Hán dịch kasaya là đạm (màu nhạt), trọc hay trược (đục, dơ bẩn, ô nhiễm, rác bẩn), hoặc còn dịch chữ này là hoại sắc, bất chính sắc, hư nát, dính bẩn…

Tóm lại, chiếc áo ca-sa của người Phật tử xuất gia tượng trưng cho những gì nghèo nàn, thô sơ, giản dị và khiêm nhường nhất.
Theo Luật tạng, chiếc y ca-sa do đức Phật chế, được hình thành do lúc ban đầu, Tăng đoàn của Phật y áo không khác biệt gì với những người tu hành thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Vì thế vua Tần-bà-sa-la (Bimfbisara) của nước Ma-kiệt-đà (Magadha), một đệ tử của đức Phật, mới đề nghị với Phật xin cho các đệ tử được ăn mặc khác hơn để mọi người dễ nhận ra.
Vì thế chiếc áo ca-sa là biểu tượng của đạo pháp, của nhà tu hành, do đó cũng tượng trưng cho những gì trân quý, cao cả và thiêng liêng nhất. Chiếc y cà sa cũng là biểu tượng của phạm hạnh, đức độ, là ánh đạo vàng, biểu trưng cho sự giác ngộ toàn năng nên được tứ chúng phật tử tôn xưng và kính ngưỡng. Đối với hàng phật tử xuất gia, được khoác trên mình chiếc y ca-sa để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh là một hạnh duyên thù thắng mang lại nhiều hạnh phúc, an lành và thành tựu.
Tóm lại, y ca-sa là tấm y dành cho người xuất gia, không phải dành cho người tại gia. Thế nào là người xuất gia?
Xuất gia đi tu là nguyện suốt đời sống với giáo lý đạo Phật, mang trái tim từ bi sưởi ấm cho chúng sinh. Người xuất gia là bậc đại trượng phu, có ý chí kiên cường, tâm nguyện vững chắc, và việc làm cao thượng.
Xuất gia có nghĩa lìa xa gia đình, lìa bỏ nhà cửa sự nghiệp, cha mẹ, vợ chồng, con cái, dứt đường ái ân, không còn thiết tha lưu luyến mùi đời thế tục, để vào ở hẳn trong chùa hay tu viện, hay nơi rừng núi sống suốt đời độc thân, quy y thọ giới, hằng ngày tu thiền, tụng kinh, niệm Phật, học kinh, đọc sách, để thanh lọc tâm ý.
Xuất gia có ba nghĩa:

1. Xuất thế tục gia.

2. Xuất phiền não gia.

3. Xuất tam giới gia. 
Trước hết là xuất thế tục gia. Khi phát nguyện cạo tóc xuất gia làm Sa-di, thì kể từ ngày đó phải ra khỏi nhà thế tục. Nhà thế tục là nhà cha mẹ, anh chị. Nếu người già, thì nhà của con cháu. Tại sao chúng ta phải ra khỏi nhà đó? Bởi vì còn trong nhà thế tục thì phiền não còn vây khốn chung quanh, không thể nào gỡ được. Đến ý nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia, tức ra khỏi nhà phiền não. Người xuất gia là ra khỏi nhà phiền não. Còn phiền não thì chưa gọi là xuất gia. Đến thứ ba là xuất tam giới gia. Nghĩa là ra khỏi nhà tam giới. Đức Phật dạy có ba cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Người tu chẳng những ra khỏi nhà phiền não của Dục giới, mà ra luôn cả nhà phiền não của Sắc giới và Vô sắc giới, hoàn toàn thoát ly sinh tử, không còn đi trong tam giới nữa. Đó là xuất tam giới gia.

khi_phat_tu_tai_gia_dap_y_nguoi_xuat_gia.jpg

Hình ảnh phật tử tại gia đắp y đang được chia sẻ trên các trang mạng - sự vô minh của người hướng dẫn.

Y ca-sa không phải là để mặc cho đẹp, cho sang, không phải mặc để thể hiện về hình tướng, cũng như không phải để phô trương sự trang nghiêm thanh tịnh (đã phô trương thì không còn thanh tịnh nữa), hay gieo duyên nào đó như nhiều người vẫn hằng nghĩ tưởng và biện hộ, mà phải với đầy đủ ý nghĩa như trên đã nêu.
Hàng cư sĩ tại gia mà mang y ca-sa là lợi bất cập hại, đẹp đâu không thấy mà chỉ thấy tổn phước (người thực tâm tu hành hay còn gọi là tu hành chân chính thì đâu còn cần gì đến đẹp xấu về hình thức bên ngoài), trong khi hầu hết người cư sĩ tại gia là cần tu phước, tức tu Nhân thừa và Thiên thừa. Tại sao nói tổn phước? Vì người này còn quá tham lam và mê muội, muốn được như người xuất gia, muốn mang hình tướng xuất gia nhưng lại không đủ sức tinh tấn để rời bỏ tục gia, cái gì cũng muốn, cũng ham, người này đã xem thường ý nghĩa cao quý xuất thế gian của y ca-sa.

Vì vậy, Phật tử tại gia hãy suy ngẫm và quán chiếu cho kỹ, cho đúng những việc làm của mình, đừng để các ham muốn tầm thường thế tục che mờ mất tâm sáng suốt giác ngộ, từ đó gây trở ngại trên con đường tu hành Phật pháp.
Những người xuất gia mà hướng dẫn người Phật tử tại gia đắp y ca-sa thì người này cũng cần phải quán chiếu lại sở học, sở tu của mình xem đã được chưa, đã xứng đáng là "Thầy" chưa? Đừng để Phật giáo ngày càng trở lên hỗn loạn và quá dễ dãi, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của Phật pháp và Tăng đoàn.

04/05/2016

Sa môn Thích Trí Nguyện.

Cập nhật hình ảnh bạn đọc cung cấp - An Cư Kiết Hạ tại tổ đình Phổ Quang.

nguoiphattu-com dap y0.jpg

nguoiphattu-com dap y1.jpg

nguoiphattu-com dap y3.jpg

A Di Đà Phật; chúng ta vẫn còn chua giải thoát được vấn đề y - áo; chúng ta định nghĩa như thế nào là người xuất gia( được đào tạo có bằng cấp)và chúng ta nhìn một nhà sư thực thụ với một người qui tạ gia khác nhau hoàn toàn, nhà sư ăn mặc đàng hoàng đúng nghi thức, và giống người tu tại gia là tâm hướng thiện, còn nhà sư khác là được học hành kinh sử cơ bản và được truyền đạo hướng đạo cho các phật tử tín tâm nên gọi là thầy và được phong sắc theo đạo phật. cái cơ bản là người phật tử tại gia hay người có chân qui đã làm được gì cho bản thân , đã làm được gì cho sự trong sáng của đạo phật, theo tôi nghĩ những người tu tại gia không xuống tóc hay có xuống tóc cũng chỉ là phật tử tại gia, nhưng khi hành lễ tại gia thì nên có bộ y phục phù hợp để lễ bái tại gia cho thanh tịnh , còn những người lợi dụng y áo làm sư giả thi đã có pháp luật xử lý. kính mong các chư vị luôn tỏa sáng với ánh sáng của phật pháp.

hoang gia lien - 19-03-2018 12:45

  Trả lời  | Thích   

A Di Đà Phật tôi thấy các bạn còn nặng về vấn đề y- áo, nếu trong hành lễ đại lễ mà các phật tử ăn mặc theo một cách tùy tiện theo ý thích là không được, trái với qui định. vấn đề ở đây là y- áo tôi thấy còn sân si, Phật ở trong tâm, chớ không phải y áo, vấn đề là tâm của chúng ta làm được gì , hành đạo đến đâu, các vấn đề đang nổi cộm trong việc cấm trong đạo Phật chúng ta đã làm được chưa? vi dụ như cúng vàng mã,người mới mất rước vong vào chùa, giải oan, giải hạn...,.

Còn nói về chùa Phổ Quang cho phật tử đắp y tôi thấy đó cũng là ngẫu nhiên mà có thể nói trụ trì có cái nhìn xa, vì y ở đây là màu nâu , mà mầu nâu là màu thanh tịnh nhất đời thường nhất không sân si cấp bậc để cho người phật tử mới đắp dù một ngày tu cũng cảm nhận thấy một phần nào sự tôn kính, tôn nghiêm của đạo pháp, dù chỉ một lần nhưng họ sẽ có cả một tiền đề để phát tâm hướng thiện, y áo này theo tôi nghĩ chỉ mang phong cách hay phong thái riêng của nhà chùa để hướng đạo cho chúng sinh mà thôi. Nếu có gì chua đúng xin quí thầy hoan hỉ!

Hoàng Liên - 13-03-2018 11:58

  Trả lời  | Thích   1

Đây là một khóa tu ngắn ngày và coi mình như chính là một ng tu nên đc phép khoác cà sa màu nâu đó mọi ng đừng hiểu lầm mà gây tội

Từ ân - 19-02-2018 01:10

  Trả lời  | Thích   2

Mong các thày điều chỉnh lại cách ăn mặc của người Phật tử. Con nghiên cứu và theo Phật hơn chục năm nay và có nghiên cứu ý nghĩa của chuông, mõ, áo ca sa, kể cả cách đánh chuông mõ khi tụng kinh, trì chú. Ngay trong hệ thống chính trị của nhà nước cũng quy định cách ăn mặc của các ngành như Công an, Quân đội và các ngành cũng mỗi ngành có quy định ăn mặc riêng để phân biệt. Không thể lẫn lộn giữa người xuất gia với người Phật tử tại gia được. Có lỗi thì sửa không thể để Phật giáo lộn xộn trong mắt của ngoại đạo. Nếu con góp ý không phải mong các quý vị tha thứ và hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật.

Nguyễn Minh Tâm - 23-08-2016 04:17

  Trả lời  | Thích   5

Thầy...khiến Phật tử cũng dốt theo.

BẠCH QUẢ - 06-05-2016 14:19

  Trả lời  | Thích   10

Bài viết thật hay và đúng theo Tứ Chúng và các bài bình cũng thẳng thắng, vì thời buổi ngày nay không dễ gì có thể che đậy của các thành phần... Chiếc áo không làm nên người tu, vậy mà lắm người khả năng chưa giữ gìn được giới luật của bậc xuất trần thượng sĩ lại tham thích chiếc áo bên ngoài, mà quên còn có chiếc áo giáp Bên Trong là Giới ". Do vậy nếu muốn đúng nghĩa của một vị Tăng sĩ thì hành giả phải gìn giữ và trân quý ít nhất là 10 giới Sadi và Tỳ kheo. 

Nếu một lãnh đạo quốc gia mà làm sai chính sách thì quốc gia sẽ suy vong.Vậy một tôn túc Phật giáo mà làm sai giới luật thì sẽ thế nào thì có lẽ ai cũng biết Phật giáo thế nào!?Điều đáng nói ở đây là tại sao lãnh đạo Giáo hội làm ngơ để tình trạng này (ai muốn làm gì thì làm không ai nói được ai)cứ ngày càng phát triển làm cho người ta suy nghĩ Phật giáo là một tổ chức"thập cẩm"!!!

LÊ XUÂN ĐẢNG - 06-05-2016 02:01

  Trả lời  | Thích   12

Câu hỏi của bạn Hoàng Ân làm cho tôi và một số bạn bè bức xúc:Nếu là thật thì tìm trong sách Phật dành cho người Phật tử tại gia không có đoạn nào nói Phật tử tại gia được đắp y (ngay Phật giáo Nam Tông cũng chỉ cho giới nữ xuất gia đắp y nhưng chỉ gọi là Bạch y cư sĩ hoặc tu nữ) !Nếu là giả thì tại sao tình trạng này lại xuất phát từ một ngôi Tổ Đình lớn(Chùa Phổ Quang-Q.Phú Nhuận) mà vị trú trì ở đây(HT.Thích Thanh Hùng) là một chức sắc lớn của Giáo hội PGVN. Hiện nay ngài đang là Ủy viên thường trực Trung Ương Giáo hội,Phó trưởng ban thường trực Ban Hướng Dẫn Phật tử Trung Ương và nhiều chức vụ khác ở cấp cao không lẽ ngài làm sai giới luật nhà Phật?? Và không lẽ Ban Tăng Sự,Ban Kiểm soát Trung ương lại không biết để chấn chỉnh??? Hay là chức cao muốn làm gì thì làm...Tình trạng này nếu tiếp diễn thì e rằng Phật giáo sẽ diệt vong !!!

Cứ đà này thì chẳng biết đâu là thật đâu là giả!!!

hoàng ân - 05-05-2016 09:51

  Trả lời  | Thích   4

Bài viết trên thật hay, phật tử mà đắp y là tổn phước rất lớn, các triết lý đạo học ... năm âm một dương,nghĩa là cái tốt trong tâm năm thì để lộ ra bên ngoài một, thì mới bền vững.. còn đàng này HÒA THƯỢNG  TRỤ TRÌ CHÙA PHỔ QUANG lại cho cư sỉ mà đắp y người xuất gia....mong Giáo hội kịp thời can ngăn.....để cho chùa PHỔ QUANG đi đúng với đạo lý nhà Phật.

An Nhơn - 05-05-2016 01:38

  Trả lời  | Thích   13

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan