Sự kiện - Vấn đề

Hoạt động kinh doanh Pháp Luân và Pháp Thân của Lý Hồng Chí

nguoiphattu.com - Bài viết này phân tích cơ bản về hoạt động kinh doanh của Lý Hồng Chí thông qua các thuật ngữ Pháp Thân, Pháp Luân vốn là của Phật giáo.

Chùa Việt Nam cần cảnh giác với hoạt động truyền bá Pháp Luân Công qua các chương trình nghệ thuật

Phản ánh việc lợi dụng xuyên tạc kinh sách Phật giáo của Pháp Luân Công

Hậu quả nguy hiểm của việc Lý Hồng Chí phong Thần cho tín đồ Pháp Luân Công

Trước hết thuật ngữ Pháp Luân, Pháp Thân đều là các thuật ngữ của Phật giáo, các thuật ngữ đã trở lên hết sức cơ bản và quen thuộc của Phật giáo. Bạn đọc có thể xem tại wikipedia.

Bài viết về “Pháp Thân” trên wikipedia:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_th%C3%A2n

Trích:Pháp Thân (zh. 法身, sa. dharmakāya), là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp Thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp Thân cũng chính là Pháp (sa. dharma), là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên Trái Đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp Thân được xem chính là Phật pháp (sa. buddha-dharma) như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp Thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp Thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (sa. dharmadhātu, dharmatā), là Chân như (sa. tathatā, bhūtatathatā), là tính Không (sa. śūnyatā), A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna), hay xem nó như là Phật, Phật tính (sa. buddhatā), là Như Lai tạng (sa. tathāgatagarbha). Trong nhiều trường phái, người ta xem Pháp Thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem Pháp Thân hầu như có nhân trạng (xem kinh Nhập Lăng-già, kinh Hoa nghiêm). Đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp Thân.”

Bài viết về “Pháp Luân” trên wikipedia:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_lu%C3%A2n

Trích: “Pháp Luân (zh. 法輪, sa. dharmacakra, pi. dhammacakka) nghĩa là bánh xe pháp.

Dharma trong tiếng Phạn có nghĩa là Pháp, chân lý. Thuật ngữ "cakra" xuất phát từ chữ Chakra là luân xa, trung tâm năng lượng tâm linh hay là cakra trong tiếng Phạn, là một loại vũ khí của Ấn Độ thời cổ đại.[cần dẫn nguồn] Do vậy, Pháp Luân là vũ khí để hàng phục mọi tà kiến ngoại đạo – là giáo lý của đức Phật.[cần dẫn nguồn]

Trong đạo Phật, Pháp Luân tượng trưng cho giáo pháp của đức Phật, gồm Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Trung đạo. Pháp Luân thường được vẽ như một bánh xe tám nhánh, tượng trưng cho Bát chính đạo (xem Tám báu vật).

Truyền thuyết cho rằng, Pháp Luân được chuyển ba lần:

-Phật giảng pháp lần đầu sau khi đạt chính quả tại Lộc uyển

-Lúc thành hình giáo pháp Đại thừa

-Lúc thành hình giáo pháp Kim cương thừa (sa. vajrayāna).”

Như vậy thuật ngữ Pháp Luân và Pháp Thân vốn là hai thuật ngữ rất quen thuộc đối với tín đồ Phật Giáo nói riêng và toàn bộ những người ảnh hưởng bởi Phật Giáo nói chung. Các thuật ngữ này được sử dụng trong rất nhiều kinh sách của Phật Giáo.

Cũng cần nhấn mạnh rằng Pháp Luân Công không là một Pháp Môn của Phật Pháp được Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc đến như Lý Hồng Chí tự nhận, Pháp Luân Công cũng không phải là Pháp Môn cao cấp của Phật Gia, không liên quan gì đến Phật Giáo. Bạn đọc có thể tham khảo thêm tại:

https://thuvienhoasen.org/a28647/phap-luan-cong-co-phai-phap-mon-cao-cap-cua-phat-gia-nhu-khang-dinh-cua-ong-ly-hong-chi-

https://thuvienhoasen.org/a28646/sau-ly-do-chung-minh-phap-luan-cong-khong-lien-quan-gi-den-phat-phap

Cũng phải khẳng định thêm nền tảng của Pháp Luân Công cũng không liên quan đến Tam Học “Giới-Định-Tuệ” và Tam Pháp Ấn “Khổ, Vô Thường, Vô Ngã”…… Do vậy việc tự nhân  là Pháp Môn cao nhất của Phật Gia, không liên quan đến Phật Giáo rồi tùy ý sử dụng thuật ngữ và kinh sách của Phật Giáo với nghĩa xuyên tạc là vi phạm, là phải bị nghiêm cấm.

Hiện nay, các tuyên truyền phổ biến về Pháp Luân Công là theo học miễn phí. Nhưng sự thật thì không phải vậy, Pháp Luân Công sự thật không miễn phí, cái miễn phí chỉ là vỏ bọc để thâu nạp tín đồ, bản thân Lý Hồng Chí cũng không trực tiếp dạy Pháp Luân Công mà sử dụng một hệ thống đa cấp truyền bá Pháp Luân Công trong quần chúng, cái mà họ thu về là được lên “Cao Tầng”. Theo Pháp Luân Công người theo học phải chi rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức cho Pháp Luân Công. Nếu quy ra tiền bạc (thời gian và công sức) Lý Hồng Chí đã kiếm được rất nhiều tiền từ các học viên Pháp Luân Công. Đó mới là mục tiêu chính trong việc truyền bá Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí là “Kiếm thật nhiều tiền”. Mục tiêu này sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Công điều tôi thấy hoang đường nhất là khả năng cấp "Pháp Luân" vô hạn của ông Lý Hồng Chí để cấy vào bụng dưới của người theo học và có một "Pháp Thân" của ông ta quản lý việc tu học của người theo. Nếu không thực hiện theo những gì ông ta giảng, "Pháp Luân" sẽ bị thu hồi và "Pháp Thân " của ông ta sẽ không quản người theo nữa.

Một loạt các thông tin quảng bá về sự quý giá của "Pháp Luân" đối với người theo học được thực hiện (vui lòng đọc quyển sách Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí) và sức mạnh siêu nhiên của "Pháp Thân" của Lý Hồng Chí, đặc biệt là khả năng "Tịnh Hóa" cơ thể cho người theo học, để không bị ngoại tà xâm nhiễu, không bị khổ nạn, bảo vệ che trở mạng sống cho tín đồ. Sự tịnh hóa này giúp người tập khỏe hơn, nếu bị bệnh thì sẽ dần hết bệnh. Vui lòng đọc chuyển Pháp Luân hoặc xem thông tin tại bài viết:

https://thuvienhoasen.org/a26996/ly-hong-chi-nguoi-sang-lap-phap-luan-cong-da-than-thanh-hoa-ban-than-thong-qua-thuat-ngu-phap-than-cua-phat-giao

Thực sự thì nếu chỉ quan sát Pháp Luân Công bằng cách nhìn học viên họ tập thì đa phần mọi người sẽ bị lừa rằng 5 bài tập kia là 5 bài tập khí công đơn thuần. Không. Pháp Luân Công không phải là khí công. Nếu người tập chỉ tập 5 bài tập kia (dù giống 100%) thì cũng vô giá trị vì không có "Pháp Luân" gắn vào bụng và "Pháp Thân" của ông Lý Hồng Chí bảo hộ tịnh hóa cơ thể cho. Mọi hoạt động tập luyện là vô nghĩa không có kết quả, đây là những lời tuyên truyền của Lý Hồng Chí. Lý Hồng Chí khẳng định “muốn công tăng thì phải thay đổi tâm tính, muốn thay đổi tâm tính thì phải đọc sách và làm theo những lời của ông ta, làm theo những lời của ông ta mới được cấy cái Pháp Luân vào bụng, cấy cái Pháp Luân vào bụng thì dù người không luyện công nhưng Pháp Luân vẫn luyện người 24/24…..”

Hai điều trên một người bình thường nghe sẽ thấy rất nhảm nhí và phản khoa học nhưng hai điều này lại giúp ông Lý Hồng Chí kiếm được rất nhiều tiền từ người theo Pháp Luân Công thông qua hoạt động bán "Pháp Luân" và bán "Pháp Thân". Sở dĩ người tín đồ Phật giáo dễ theo Pháp Luân Công vì Lý Hồng Chí sử dụng chính thuật ngữ quen thuộc của Phật giáo và ngụy biện Pháp Luân Công là Phật Pháp, được Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến mà không bị Giáo hội Phật giáo lên tiếng chỉ rõ sự thật này. Chúng tôi hoàn toàn có thể chỉ ra rằng “Pháp Thân” và “Pháp Luân” theo mô tả của Lý Hồng Chí về bản chất là bịa đặt hoang được, nếu người tập nhìn thấy thì đó là “hoang tưởng”, “Tẩu hỏa nhập ma”, đơn giản nhất là “Pháp Thân của ông ta đã không thể bảo vệ được 2 triệu tín đồ Pháp Luân Công theo chính lời Lý Hồng Chí hứa hẹn cái Pháp Thân này sẽ bảo vệ che chở mạng sống cho chư vị”.  Lưu ý rằng con số 2 triệu người bị mổ cướp nội tạng do chính phía Pháp Luân Công tuyên bố, và đây chỉ là con số bịa đặt, một thủ đoạn để lợi dụng nhân quyền, trao cho tín đồ trọng trách đi truyền bá Pháp Luân Công dưới danh nghĩa “ký đơn thỉnh nguyện”, “nhân quyền”. Hoạt động kinh doanh Pháp Thân và Pháp Luân của Lý Hồng Chí qua các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1992-1994: giai đoạn này muốn được cài "Pháp Luân" vào bụng dưới và "Pháp Thân" của ông Lý Hồng Chí bảo hộ và "tịnh hóa" cơ thể cho người theo học Pháp Luân Công phải trực tiếp đến học do ông Lý Hồng Chí giảng. Vé để tham dự một lớp học 9 ngày ông ta mở là khoảng 50NDT. Đây là cái giá rất đắt đỏ tại thời điểm năm 1992 khi mức lương của người Trung Quốc trung bình chỉ khoảng 100NDT/1 tháng. Để lôi kéo được nhiều người đến dự lớp học để thu tiền Lý Hồng Chí đã thực hiện cách truyền bá rất khôn ngoan đó là thiết kế ra nhiệm vụ "Hồng Pháp" cho người theo học. Đồng thời thiết lập một tổ chức ngầm do mình trực tiếp tuyển chọn người và lãnh đạo hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp để dụ người mới theo học Pháp Luân Công:

Thứ nhất, Thành lập Hội nghiên cứu Pháp Luân Công do chính ông ta làm chủ tịch hội và ông ta tuyển dụng các thành viên. Giai đoạn này đang xuất hiện cơn sốt khí công tại Trung Quốc (có khoảng 200 môn) nhà nhà tập khí công, người người tập khí công. Việc chính quyền Trung Quốc cho phép hội nghiên cứu Pháp Luân Công là một chi nhánh của Hiệp Hội Nghiên Cứu Khí Công đã giúp Pháp Luân Công có vỏ bọc là một môn khí công thông thường như bao môn khí công khác (yếu tố hoang đường "Pháp Luân" và "Pháp Thân" không bao giờ được đề cập trên các phương tiện truyền thông). Hội nghiên cứu Pháp Luân Công đã giúp Lý Hồng Chí thành lập một loạt các trạm phụ đạo (phân trạm, trạm và tổng trạm). Tại các trạm này luôn luôn huy động người theo đóng góp tiền, thời gian và công sức để thực hiện các hoạt động tuyên truyền quảng bá Pháp Luân Công rầm rộ, với mục đích dẫn dụ người dân đến điểm luyện công để học.

Thứ hai, mở hàng loạt các điểm luyện công ngoài trời tại các địa phương, các địa điểm này phải đạt yêu cầu là mặt bằng rộng để có thể tập trung được đông người, những địa điểm này phải đông người qua lại, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cộng với việc thiết kế nhiệm vụ "hồng Pháp" của người theo Pháp Luân Công đã giúp duy trì các địa điểm tập này hoạt động thường xuyên, càng ngày càng đông người tập hơn. Người mới học được dạy 5 bài tập và sự hướng dẫn nhiệt tình từ các phụ đạo viên (người trong tổ chức ngầm của Lý Hồng Chí) dạy. Giai đoạn đầu người theo học gần như không biết gì về "Pháp Luân" hay "Pháp Thân" của Lý Hồng Chí cả. Họ chỉ nghĩ nó là 5 bài tập khí công thông thường như bao môn khí công khác. Dần dần khi đã tham gia đều, được nghe đầy đủ các tuyên truyền về cải biến thần kỳ về sức khỏe nhờ theo Pháp Luân Công (đa phần là thông tin một chiều không thể kiểm chứng) khi đã ngấm và tin tưởng sẽ được dụ dỗ đến dự các lớp học do Lý Hồng Chí mở với giá 50NDT. Theo thông tin trên các trang tuyên truyền của Pháp Luân Công : Từ 13-5-1992 đến 30-12-1994, ông Lý Hồng Chí đã mở lớp giảng dạy 56 lớp học Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trên 60 nghìn học viên tham gia. Nếu chỉ tính 60.000x50 = 3.000.000 Đó là khoản thu nhập khổng lồ tại Trung Quốc thời điểm đó. Thực chất của các lớp học này, người theo học Pháp Luân Công đến chủ yếu là để được cài "Pháp Luân" và được "Pháp Thân" của Lý Hồng Chí tịnh hóa cho. Tính đến thời điểm 30-12-1994 những người được tính là theo Pháp Luân Công chỉ có nhiều nhất là 60.000 người (có người dự mấy lớp ) nhưng số người tập 5 bài tập có thể lên đến hàng triệu người. Những người này không được tính là theo Pháp Luân Công.

- Giai đoạn 1995 đến 1999: Để bán "Pháp Luân" và "Pháp Thân" một cách dễ dàng hơn. Lý Hồng Chí đã thành lập một nhóm người phụ trách biên soạn sách và băng hướng dẫn học. Đến tháng giêng năm 1995 thì cuốn chuyển Pháp Luân xin được giấy phép xuất bản. Lúc này Lý Hồng Chí tuyên bố chỉ cần người học đọc sách chuyển Pháp Luân là được cài "Pháp Luân" và "Pháp Thân của ông ta bảo hộ, tịnh hóa thân thể cho người theo học. Giá của một bộ tài liệu gồm cuốn chuyển Pháp Luân và Pháp Luân công  và video hướng dẫn là 50NDT (bằng với giá nghe giảng). Hoạt động "học pháp" được Lý Hồng Chí thiết kế thêm để tạo ra một nhu cầu dùng tài liệu ông ta bán khổng lồ. Việc "học pháp" được yêu cầu tiến hành hàng ngày thì tất nhiên sách  và băng đĩa sẽ hỏng phải thay mới. Việc "hồng Pháp" bằng cách tặng sách  và  băng đĩa sẽ tăng thêm nhu cầu rất nhiều (1 người học viên hồng pháp có thể sử dụng 10 thậm 100 bộ tài liệu). Điểm bất lợi cho Lý Hồng Chí trong việc làm ăn này là số lượng sách chuyển Pháp Luân được cấp giấy phép in rất ít (ông ta chỉ nhận được 20.000 NDT tiền bản quyền tác giả chắc chỉ được in tầm vài nghìn bản). Đến ngày 24-6-1996 thì chính thức bị cấm xuất bản vì nội dung phản khoa học, tuyên truyền mê tín dị đoan và bài xích tôn giáo. Không thể in hợp pháp thêm được nữa. Lúc này việc kinh doanh bất hợp pháp này được tổ chức ngầm của Lý Hồng Chí tiến hành. Họ lập nhà in bí mật in bất hợp pháp. Sau đó sử dụng mấy con đường sau để bán: các hiệu sách vẫn bán với danh nghĩa sách thật (người của Lý Hồng Chí cung cấp sách và trực tiếp chia lợi nhuận), phân phối qua hệ thống các trạm phụ đạo (sách này được thừa nhận là sách in lậu bán giá rẻ hơn chủ yếu đề hồng pháp) và sách chép tay. Tất cả các hoạt động này diễn ra bí mật. Toàn Trung Quốc ngập tràn sách và công video của Lý Hồng Chí. Theo ước đoán từ phía Trung Quốc khoảng gần 100 triệu bản được bán ra. Đây là một nguồn lợi khổng lồ. Nếu một cuốn chỉ cần lời 5 NDT thôi Lý Hồng Chí đã có thể kiếm được 500 triệu NDT. Tuy nhiên đây là thu nhập ngầm và bất hợp pháp nên ta không thể có con số chính xác.

- Giai đoạn từ 22-7-1999 đến nay: Sau ngày này chính phủ Trung Quốc chính thức cấm phát hành sách và video của Lý Hồng Chí trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, kể cả trên internet. Mọi hoạt động tàng trữ, vận chuyển và phát tán sách và băng đĩa của Lý Hồng Chí đều bị phía chính quyền Trung Quốc thu giữ và tiêu hủy. Thực sự thì lệnh cấm này là một cơ hội cho việc kinh doanh bất hợp pháp vốn đã làm từ rất lâu của Lý Hồng Chí chứ không phải là bất lợi như nhiều người nghĩ. Hoạt động thu giữa và tiêu hủy giúp gia tăng nhu cầu mua sách và băng đĩa của Lý Hồng Chí từ các đối tượng theo Pháp Luân Công. Các điểm cung cấp sách và băng đĩa bí mật vẫn đang ráo riết hoạt động. Cung cấp đầy đủ nhu cầu và tất nhiên là sẽ thu lợi nhuận khủng.

Bên ngoài Trung Quốc trừ Đài Loan (vẫn thuộc Trung Quốc) không một quốc gia nào cho phép xuất bản sách và băng đĩa của Lý Hồng Chí nữa. Nhưng hoạt động kinh doanh hệ thống sách và băng đĩa này vẫn đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Đa phần là kinh doanh bất hợp pháp.

Nhìn bề ngoài nó được cung cấp miễn phí trên internet, ai thích thì tải về mà học. Lý hồng Chí chẳng kiếm được một xu nào cả. Nhưng không phải vậy. Việc thiết kế hoạt động "học pháp" trong thực tế bắt buộc phải sử dụng sách in (99, 99% học viên sử dụng sách in), trong các bài giảng pháp Lý Hồng Chí đưa vào yếu tố phản khoa học là người ngoài hành tinh tạo ra máy tính và internet để khống chế loài người. Điều này đẩy các học viên không sử dụng các thiết bị điện tử để đọc sách và xem video của ông ta. Để "học pháp" và "hồng pháp" sẽ sử dụng bản in và ông ta bán được hàng.

Hiện nay, số lượng kinh sách của Lý Hồng Chí đã tăng lên 40 cuốn. Số lượng này càng tăng lên thì Lý Hồng Chí càng kiếm được nhiều tiền hơn. Hiện nay để có sách của Lý Hồng Chí người theo Pháp Luân Công có mấy cách sau:

- Tự in và đóng sách: rất tốn công và thời gian, lại đòi hỏi biết sử dụng thiết bị văn phòng. Cách này chỉ được làm để phục vụ một nhu cầu của mình thôi. Rất ít người theo Pháp Luân Công làm điều này.

- Mua sách in trái phép tại quốc gia đó: Sẽ có một nhóm người được Lý Hồng Chí giao nhiệm vụ phụ trách mảng kinh doanh bất hợp pháp này. Việc in ấn và vận chuyển sách được tiến hành bí mật. Sách sẽ được đội ngũ phụ đạo viên trong tổ chức ngầm của Lý Hồng Chí bán cho người theo với giá rẻ khoảng 2$/1cuốn. Không phải ai cũng được phép kinh doanh sách này. Đó là một độc quyền chỉ có một nhóm người được làm khi có sự đồng ý của Lý Hồng Chí. Bề ngoài thì luôn bị phản đối nhưng đó là thỏa thuận ngầm nên sách thể loại này là nguồn cung cấp chính, chủ yếu là cần rẻ để đi hồng pháp được nhiều.

- Sách được in và nhập khẩu để phân phối hợp pháp: Hiện nay chỉ có đài loan có nhà sách ích quần. mỹ , nhật, hàn quốc là có nhà sách thiên thê là có nhà sách phân phối sách của Lý Hồng Chí một cách hợp pháp. Giá sách rất đắt khoảng 15$/1cuốn. Tại Mỹ, Nhật Và Hàn Quốc rất nhiều khả năng chiến thuật tự mình làm giả sách của mình (in sách giả bán giá sách thật) như Trung Quốc lại tái diễn và đó lại là những nguồn lợi nhuận khủng khiếp.

- Tại các quốc gia còn lại cũng sẽ có rất nhiều khả năng sách in trái phép trong nước được gắn mác là sách nhập khẩu được bán với giá 15$ cộng với phí vận chuyển. Đem lại mức lợi nhuận đơn vị khủng khiếp. Sách này đắt nên chủ yếu để học Pháp thôi. Các học viên không dùng để hồng pháp.

Do đó chỉ dựa trên hai thuật ngữ "Pháp Luân" và "Pháp Thân” của Phật Giáo mà Lý Hồng Chí tự diễn giải, gán ghép với khả năng đặc biệt thần kỳ của mình, và tất nhiên là không có thật. Lý Hồng Chí đã tạo ra được một món hàng bán rất đắt từ hai thuật ngữ vốn là của Phật Giáo, không mất công sản xuất mà vẫn bán được. Doanh thu trên toàn cầu có lẽ từ năm 1992 đến nay chắc phải tầm vài tỷ $. Thực sự thì nó toàn ngầm, bất hợp Pháp và luôn luôn trong bóng tối. Hệ thống kinh văn của Lý Hồng Chí chỉ là một phần nhỏ trong các nguồn thu của ông ta kiếm được từ Pháp Luân Công thôi. Tôi sẽ đề cập đến các khoản thu đó trong một bài viết khác.

Tác giả: Nguyễn Hoài An

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan