Sự kiện - Vấn đề

Pháp Luân Công vi phạm Luật Tín ngưỡng tôn giáo

nguoiphattu.com - Dưới sự tuyên truyền rất mạnh trên các trang web bằng tiếng Việt của tổ chức Pháp Luân Công đa số người dân nhầm tưởng Pháp Luân Công chỉ đơn giản là môn khí công đơn thuần không dính dáng đến chính trị, tôn giáo. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại...

Lừa đảo về hoa Ưu Đàm và sự tiếp tay của một số báo chí truyền thông Việt (phần 3)

Hoa Ưu Đàm sự lừa đảo của tà đạo Pháp Luân Công (phần 2)

Hoa Ưu Đàm sự lừa đảo của tà đạo Pháp Luân Công (phần 1)

Từ bi không phải là im lặng

Bản thân Lý Hồng Chí không tự coi là tôn giáo nhưng luôn luôn xuyên tạc Phật Giáo. Điển hình là các phát ngôn như Thích Ca Giảng Pháp tại tầng thấp, Thiền Tông là pháp môn dùi sừng bò, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Pháp của Phật Thích Ca nói đến,  “sự kiện về Hoa Ưu Đàm” và “những dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về Lý Hồng Chí là Phật Chủ, Chuyển Luân Thánh Vương”, “Phật giáo đã mạt, Sư tăng không tự độ được”…

Nghĩa là Pháp Luân Công đang chia rẽ tôn giáo, xuyên tạc Phật giáo. Nội dung sách vở giáo lý của Lý Hồng Chí lợi dụng và xuyên tạc nhiều kinh sách cả tôn giáo khác, sau đó bài xích giáo chủ của các tôn giáo khác, coi các tôn giáo khác đã mạt pháp. Trước thực trạng Pháp Luân Công như vậy việc làm rõ các thủ đoạn của tà giáo này rõ ràng là không vi phạm các chính sách về tôn giáo của Việt Nam đồng thời nêu rõ Pháp Luân Công đang vi phạm “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” của Việt Nam. Vậy các cơ quan chức năng phải xử lý Pháp Luân Công như thế nào? Tín đồ Pháp Luân Công theo các bài giảng dưới danh nghĩa của Lý Hồng Chí thực hiện các hạnh vi chống phá chế độ bằng cách tuyên truyền các tài liệu thoái Đảng, tuyên truyền Cửu Bình, xóa bỏ văn hóa Đảng, và hàng ngày bốn lần thực hiện nghi thức phát chính niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng Sản. Tuy nhiên


Dưới sự tuyên truyền rất mạnh trên các trang web bằng tiếng Việt của tổ chức Pháp Luân Công đa số người dân nhầm tưởng Pháp Luân Công chỉ đơn giản là môn khí công đơn thuần không dính dáng đến chính trị, tôn giáo. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại Pháp Luân Công không đơn giản là môn khí công thông thường như bao người nhầm tưởng vì ngoài 5 bài tập, Pháp Luân Công còn có hệ thống kinh văn của Lý Hồng Chí, các hoạt động để mở rộng thế lực (giảng chân tướng, in ấn phát tán tài liệu, rải truyền đơn, lập trang web, fanpage, mở điểm luyện công, tặng phát tài liệu,..….), các hoạt động thu lợi (đoàn nghệ thuận Shen Yun, đài truyền hình, báo Đại Kỷ Nguyên….vv….), các hoạt động truyền bá khác như phát chính niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng sản và học kinh văn của Lý Hồng Chí. Trong đó có nhiều luận điệu xuyên tạc sai sự thật, chống phá chính trị bài xích các tôn giáo (đặc biệt là Phật Giáo) và nhiều nội dung phản khoa học, xuyên tạc sự thật. Pháp Luân Công cũng không hoàn toàn giống một tôn giáo hay một tập đoàn kinh doanh thông thường. Pháp Luân Công cũng đã và đang vi phạm trực tiếp Luật Tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam

Qua tìm hiểu được biết những người theo Pháp Luân Công phải làm các việc mà Lý Hồng Chí yêu cầu đó là: “phát chính niệm”“học kinh văn của Lý Hồng Chí”, “Giảng chân tướng”. Những người theo Pháp Luân Công bỏ quá nhiều thời gian và công sức liên quan đến các hoạt động của tà giáo này, tổ chức Pháp Luân Công đã lừa đảo tẩy não và cướp đi bao nhiêu công sức, thời gian và tiền bạc của người tập. Cụ thể những tín đồ Pháp Luân Công hàng ngày phải làm các việc sau:

- Phát chính niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng Sản bốn lần một ngày thời giản hết khoảng trên 01 tiếng.

- Đọc kinh 02 tiếng.

- Giảng Chân Tướng (thực chất là quảng cáo tốt cho Pháp Luân Công, nói xấu Trung Quốc và chế độ cộng Sản, tuyên truyền bài xích học thuyết tiến hóa và học thuyết Mác-Lê nin, hoạt động này diễn ra rất phổ biên tại các công viên, các khu du lịch Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, trang web).

Bạn đọc có thể xem thông tin trên tại đây:

http://vn.minghui.org/news/1013-yeu-linh-phat-chinh-niem-

va-thoi-gian-phat-chinh-niem-dong-bo-toan-cau.html

nguoiphattu_com_phap_luan_cong_lau_dao00.jpg


- Ngoài các hoạt động trên thì những tín đồ theo tà giáo này phải tập công khí công 2 tiếng một ngày. Lý Hồng Chí và tổ chức này có những thủ đoạn sử dụng tín đồ cũ để dạy và truyền bá các bài tập cũng như các hoạt động truyền bá tà đạo cho tín đồ mới, một cách hết sức tinh vi và hệ thống.

nguoiphattu_com_phap_luan_cong_lau_dao01.jpg

Bạn đọc có thể xem thông tin trên tại đây: http://vi.falundafa.org/faqs.html#eachday

Do vậy thời gian tập luyện và tiêu tốn cho Pháp Luân Công rất nhiều (hơn 6 tiếng một ngày).

Lý Hồng Chí và tổ chức đầu não của Pháp Luân Công gọi là “Pháp luân phật học hội” có các thủ đoạn để bóc lột thời gian, công sức, tiền bạc của tín đồ rất tinh vi như trên đồng thời còn lừa gạt những người theo tập bằng các tuyên truyền như Pháp Luân Công miễn phí, Lý Hồng Chí đã cài Pháp Luân vào bụng, Lý Hồng Chí chữa bệnh cho họ, Pháp Thân của Lý Hồng Chí làm họ tăng công, chỉ có mình Lý Hồng Chí là sư phụ ngoài ra thì không có ai khác là thầy (những người bỏ công trực tiếp hướng dân cũng không được làm Thầy), Pháp Thân của Lý Hồng Chí bảo vệ che chở mạng sống cho họ, tịnh hóa cơ thể cho họ….. Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin này trên các quyển sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân của Lý Hồng Chí.

Tổ chức Pháp Luân Công có các thủ đoạn dẫn dắt để tín đồ bản địa truyền bá Pháp Luân Công, ban đầu là Pháp Luân Công miễn phí, khỏi bệnh thần kỳ nhờ Pháp Luân Công…vv… nhưng khi đã tin rồi thì tự bỏ tiền túi ra để thực hiện các hoạt động in ấn tặng kinh sách tờ rơi (chưa được phép xuất bản), tham gia các đoàn nghệ thuật (Hồng Ân, Hồng Dương, Thiên Quốc Nhạc Đoàn…), ký đơn thỉnh nguyện, phát truyền đơn mục đích tất cả là để truyền bá Pháp Luân Công bành chướng thế lực, dùng người cũ tuyển mộ người mới, những người đã tin theo hoạt động không công để mở mang thế lực dưới sự dẫn dắt của tổ chức này.

Nhưng ngược lại các hoạt động do Lý Hồng Chí trực tiếp cầm đầu như đoàn nghệ thuật Thần Vận, các kênh truyền hình Tân Đường Nhân, trang web Epochtimes, bán sách bản quyền…. thì lại thu phí rất cao.

Các hành vi thâu lợi từ tín đồ bạn đọc có thể xem tại các link sau với dẫn chứng đầy đủ:

Hoạt động lừa đảo của tổ chức Pháp Luân Công phần 1:

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201710/Hoat-dong-lua-dao-cua-

to-chuc-Phap-Luan-Cong-P-1-28810/

Hoạt động lừa đảo của tổ chức Pháp Luân Công phần 2:

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201710/Hoat-dong-lua-dao-cua-to-

chuc-Phap-Luan-Cong-P-2-28811/

Như vậy nghĩa Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí đã lợi dụng người bản địa, lợi dụng các chính sách nhân quyền, trá hình với danh nghĩa là môn khí công, để lừa đảo moi tiền bạc công sức và rất nhiều thời gian của những người tin theo để truyền bá thâu nạp tín đồ nhưng khi số lượng đông thì lại kinh doanh (sách bản quyền, băng đĩa, tạp chí, truyền hình, nghệ thuật, đoàn nhạc…..) từ số lượng tín đồ đông đảo này.

Tín đồ Pháp Luân Công bị tổ chức Pháp Luân Công và Lý Hồng Chí mị dân rằng khỏi bệnh là do Lý Hồng Chí tiêu nghiệp cho tín đồ, xóa tên của tín đồ tại địa ngục….vv.... nghĩa là những người theo Pháp Luân Công tiếp tục bị lừa đảo về tâm linh. Chưa kể cái gọi là khỏi bệnh kia chỉ là cảm giác, Lý Hồng Chí mị dân rằng tất cả những người bị bệnh đều không phải bệnh thật đó là biểu hiện “vượt quan vượt ải” tiêu nghiệp đó là hành vi lừa đảo. Ngoài ra Pháp Thân của Lý Hồng Chí bảo vệ che chở mạng sống cho tín đồ theo ông ta nhưng thực tế thì không phải như vậy (chính theo tổ chức này công bố rất nhiều tín đồ bị chết, mổ cướp nội tạng mà không thấy Pháp Thân của Lý Hồng Chí bảo vệ họ như lời ông này hứa).

Lý Hồng Chí khẳng định: “Mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp tôi đều xóa tên ở địa ngục rồi; người thường ai ai cũng có tên trong danh sách dưới đó

(Xem tại Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]
Lý Hồng Chí - Ngày 25 tháng 2, 2006, http://vn.minghui.org/news/2904-giang-phap-tai-phap-hoi-thanh-pho-los-angeles-2006.html.

Lý Hồng Chí cũng khẳng định “Tương lai còn phải xóa tên chư vị trong địa ngục, đây là những điều có thể cho chư vị biết, còn nhiều hơn nhiều hơn nữa phải làm cho chư vị, thì chư vị mới có thể thật sự tu luyện, mới có thể trong Đại Pháp mà thật sự tu luyện xuất lai.” (Lý Hồng Chí Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996] tại http://vi.falundafa.org/lectures/19961012L.html)

Tín đồ Pháp Luân Công cũng tin rằng Lý Hồng Chí xóa tên tín đồ tại địa ngục.

Trích: “Tôi hiểu rằng khi Sư Phụ vớt tôi lên từ địa ngục và tịnh hóa cho tôi, tên của tôi đã bị xóa sổ khỏi địa ngục. Do đó, sự sống chết của tôi chỉ do Sư Phụ quyết định và không ai có thể làm hại tôi.”

Xem tại:

http://vn.minghui.org/news/15514-loai-tru-nghiep-benh-va-

nhung-kho-nan-khac-bang-chinh-niem.html

Trích: “Do vậy, một cá nhân nếu muốn tu luyện, thì vì người ấy, trước tiên Sư phụ cần xoá tên của họ khỏi danh sách trong địa ngục”.

Xem tại:

http://vn.minghui.org/news/498-van-de-quan-he-nam-nu-va-hon-nhan.html

Bạn đọc có thể xem thêm về các quảng cáo với các dẫn chứng đầy đủ để biết khỏi bệnh thần kỳ nhờ Pháp Luân Công là như thế nào:

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201712/Su-that-ve-khoi-

benh-than-ky-nho-Phap-Luan-Cong-29416/

Pháp Luân Công lợi dụng danh nghĩa là môn khí công, phi tôn giáo phi chính trị để thu hút tín đồ. Nhưng khi theo thì Lý Hồng Chí yêu cầu tín đồ Pháp Luân Công thực hiện “Bất nhị pháp môn” để xóa bỏ văn hóa tín ngưỡng truyền thống. Việc xóa kinh sách tranh ảnh, băng đĩa, vật dụng của tôn giáo khác được tín đồ Pháp Luân Công coi là “đề cao tâm tính”, bạn đọc có thể tham khảo tại:

http://vn.minghui.org/news/68001-dac-biet-chu-y-van-de-bat-nhi-phap-mon.html

Rõ ràng dưới danh nghĩa là môn khí công phi tôn giáo để thâu nạp tín đồ của tôn giáo khác sau đó lại xóa bỏ kinh sách vật dụng của tôn giáo và tôn thời giáo chủ Lý Hồng Chí là có vấn đề!

Những người theo Pháp Luân Công, Lý Hồng Chí, các trang web của Pháp Luân Công có hành vi lợi dụng và xuyên tạc kinh sách của các tôn giáo khác, bài xích giáo chủ của các tôn giáo khác, bài xích khoa học, xuyên tạc khoa học, chống phá chính trị, âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (ví dụ trên các trang web của Pháp Luân Công có đăng các bài đại loại học thuyết tiến hóa sai, Các Mác theo quỷ sa tăng…..), bịa đặt tung các tin gây hoang mang dư luận như mổ cướp nội tạng, kích động tâm lý hận thù Trung Quốc.....Lý Hồng Chí cũng khẳng định Trung Quốc sụp đổ thì các tà đảng khác (Việt Nam, Cu Ba, Triều Tiên) cũng sụp đổ. Tín đồ của tà giáo này thực hiện âm mưu lật đổ Đảng Cộng Sản, phát chính niệm tiêu diệt tà linh của Đảng Cộng Sản, tuyên truyền thoái Đảng, tuyên truyền Cửu Bình…..Mặc dù như vậy họ không hề biết các hoạt động của họ là “chống phá xuyên tạc” vì họ đã được đào tạo, tảy não qua hệ thống các trang web, cũng như các khóa đào tạo của tổ chức này.

Bạn đọc có thể xem thêm tại bài viết sau với các dẫn chứng cụ thể:

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201710/Lo-ro-su-lua-dao-va-am-

muu-chinh-tri-cua-to-chuc-Phap-Luan-Cong-28667/

http://phatgiao.org.vn/y-kien/201710/Nhung-con-so-biet-noi-

phoi-bay-su-that-ve-ta-dao-Phap-Luan-Cong-28808/

Bản thân Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công, tín đồ Pháp Luân Công cũng luôn khẳng định Pháp Luân Công phi tôn giáo, Pháp Luân Công cũng không được Việt Nam công nhận là tôn giáo.

nguoiphattu_com_phap_luan_cong_lau_dao02.jpg

Bạn đọc có thể xem tại đây về cái gọi là phi tôn giáo của Pháp Luân Công.

http://vi.falundafa.org/faqs.html#religios

Hiện nay Pháp Luân Công không phải tôn giáo tín ngưỡng rõ ràng là như vậy vì tín ngưỡng ít nhất chưa được nhà nước công nhận, chưa đủ tiêu chuẩn là tín ngưỡng tại Việt Nam, chưa được công nhận là tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Vì theo Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo thì “Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng”. Rõ ràng Pháp Luân Công mới được du nhập vào Việt Nam nên không thể đủ tiêu chuẩn về “tập quán truyền thống” để đủ điều kiện đưa vào danh sách “tín ngưỡng của Việt Nam”.  Thực tế thì Pháp Luân Công cũng chưa có tên trong danh sách tín ngưỡng hay tôn giáo tại Việt Nam. Điều 5 Chương I Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định.

nguoiphattu_com_phap_luan_cong_lau_dao03.jpg

Có thể xem Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 tại

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-tin-nguong-ton-giao-2016-322934.aspx

Bản thân Lý Hồng Chí không tự coi là tôn giáo nhưng luôn luôn xuyên tạc Phật Giáo. Điển hình là các phát ngôn như Thích Ca Giảng Pháp tại tầng thấp, Thiền Tông là pháp môn dùi sừng bò, tự nhận Pháp Luân Công là Phật Pháp của Phật Thích Ca nói đến,  “sự kiện về Hoa Ưu Đàm” và “những dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni về Lý Hồng Chí là Phật”, “Phật giáo đã mạt, Sư tăng không tự độ được”…… Nghĩa là Pháp Luân Công đang chia rẽ tôn giáo, xuyên tạc phật giáo. Nội dung sách vở giáo lý của Lý Hồng Chí lợi dụng và xuyên tạc kinh sách cả tôn giáo khác, sau đó bài xích giáo chủ của các tôn giáo khác, coi các tôn giáo khác đã mạt pháp. Trước thực trạng Pháp Luân Công như vậy việc làm rõ các thủ đoạn của tà giáo này mà không vi phạm các chính sách về tôn giáo của Việt Nam. Và Pháp Luân Công đang vi phạm “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” của Việt Nam. Vậy các cơ quan chức năng phải xử lý Pháp Luân Công như thế nào?

Một nội dung cũng phải nói đến trong bài viết này là Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công tuyên truyền một “thuyết tận thế” mà Giáo chủ Lý Hồng Chí là đấng sáng tạo, đấng cứu vớt. Về các nội dung xuyên tạc kinh sách của các tôn giáo khác, lợi dụng giả danh hình ảnh câu truyện của Phật Giáo và thiên chúa giá, tuyên truyền thuyết tận thế nhiều không kể siết bạn đọc có thể truy cập vào các trang web sau để kiểm chứng.

nguoiphattu_com_phap_luan_cong_lau_dao04.jpg

Tác giả: Quang Minh-Thanh Tùng

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan