Sự kiện - Vấn đề

Ai cần tịnh hóa, tịnh hóa điều gì ?

nguoiphattu.com - Tại sao chúng ta không dám nhìn thẳng sự thật là Phật giáo đang bị ngoại đạo tấn công bằng khủng hoảng hoảng truyền thông mà lại phớt lờ bằng cách mũ ni che tai? Hoặc làm ngơ bỏ mặc? Chẳng lẽ, cứ lặng im mà cho là nhẫn nhục.

nguoiphattu_com_ai_can_tinh_hoa_tinh_hoa_dieu_gi_20.jpg

Tâm thư thỉnh nguyện Chư tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN

Phương trời cao rộng

Cần tỉnh giác trước pháp nạn truyền thông

Gửi công văn kiến nghị xử lý người miệt thị Tăng ni, bôi nhọ Phật giáo

Đắk Nông: BTS Phật giáo tỉnh gửi kiến nghị về ông Dương Ngọc Dũng

Nói nghe nè, ông tiến sĩ !

Bản chất của Tăng là thanh tịnh & hoà hợp, nên không vì bất cứ lý do gì ô nhiễm. Vì tự tánh các pháp ô nhiễm đều thanh tịnh. Ngay cả cái gọi là thanh tịnh cũng trống rỗng. Nên pháp tánh xưa nay chưa hề sanh diệt. Nếu như sự lên tiếng của Tăng Ni & Phật tử vì bảo vệ chánh pháp trước tà kiến của ngoại đạo mà cho là cần được tịnh hoá thì lầm. Vì vốn dĩ không bị ô nhiễm thì làm sao tịnh hoá? Làm sao ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của Tăng đoàn?

Đức Phật Thích Ca còn trình bày 62 tà kiến của ngoại đạo, dùng mọi phương tiện thuyết pháp khiến ngoại đạo nhận ra lầm lỗi trong nhận thức của mình mà cải tà quy chánh. Nên trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: “ 49 năm qua ta chưa từng nói một lời”. Như vậy, chẳng lẽ ngài cũng cần tịnh hoá? Trong khi trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh là tồi tà phụ chánh, xô dẹp ma quân. Nếu cho sự lên tiếng của Tăng Ni Phật tử lúc này, là bức xúc phiền não, chẳng lẽ sự hy sinh của tiền nhân trong pháp nạn 1963, chẳng lẽ là vô ích !?

Tại sao chúng ta không dám nhìn thẳng sự thật là Phật giáo đang bị ngoại đạo tấn công bằng khủng hoảng hoảng truyền thông mà lại phớt lờ bằng cách mũ ni che tai? Hoặc làm ngơ bỏ mặc? Chẳng lẽ, cứ lặng im mà cho là nhẫn nhục. Trong khi Đức Phật dạy, các thầy Tỳ Kheo im lặng như hiền thánh, nói năng như hiền thánh; phải lên tiếng khi ngoại đạo xuyên tạc giáo pháp. Đó mới là trách nhiệm của người Phật tử.

nguoiphattu_com_ai_can_tinh_hoa_tinh_hoa_dieu_gi_0.jpg

Bằng nhân nhượng thái quá, để cho ngoại đạo tiếp tục tấn công Phật giáo bằng mọi phương diện truyền thông, bỏ mặc bức xúc của tăng ni và Phật tử, thì ai là người nhân danh Phật giáo bảo vệ Tăng đoàn? Rồi vận mệnh dân tộc, đạo pháp sẽ đi về đâu, khi mọi người mất lòng tin vào Phật giáo trước mũi tên truyền thông bẩn và sự bàng quan của những ai có khả năng lên tiếng. Hay phải đợi Phật giáo lâm vào hoàn cảnh pháp nạn 1963 rồi mới giựt mình.

Xin hỏi ai cần tịnh hoá? Giữa những người thiết tha lên tiếng bảo vệ chánh pháp hay những người phớt lờ dư luận? Tại sao cùng là những người con Phật với nhau mà không đùm bọc? Chẳng lẽ, giáo nghĩa từ bi được rao giảng không đi kèm với lòng trắc ẩn? Tại sao lại an thân thủ thường, khi nhìn thấy những người tin Phật đang nhỏ máu? Vậy còn ai, dám đặt lòng tin vào, để mà tin Phật?

Đau! Phật tử cả nước đau vì Tăng ni có nguy cơ lâm nạn. Chùa hợp thức như Ba Vàng, Nga Hoàng đó, bị cài vào hại, tu tại gia như Bồng Lai bị chảy máu. Mà ai đó cứ bảo không có gì? Không có gì sao báo chí cả nước lên đồng chửi Tăng Ni là hạng vá áo túi cơm? Không có gì sao họ xiên xỏ việc xây chùa? Không có gì sao truyền thông kêu gọi bỏ thắp nhang nơi chùa? Không có gì sao lòng Tăng ni Phật tử đau nhói. Cuộc sống giờ chỉ biết tin Phật thôi, không còn đảm bảo điều gì?

Tịnh hoá ư? Xin đừng đem hai chữ đó viện dẫn cho thái độ bàng quang, một phát ngôn của Dương Ngọc Dũng, không đơn thuần là việc cá nhân y. Đằng sao đó, ai chủ trương đào tạo sinh viên công kích Phật giáo? Ai chủ trương đập phá Phật giáo bằng truyền thông? Ai chủ trương thờ ơ, để mặc lòng tin quần chúng sụp đổ. Thử hỏi ai cần tịnh hoá?

Nên thôi, đường sanh tử, hồn ai nấy giữ. Đó là lẽ thật xưa nay. Phật tại tâm nên không cần am cóc, mặc Phật tử tủi hổ, đau đớn trước nạn truyền thông. Cứ ôm cái thuyết vô ngã lầm cho là đoạn diệt, mắc kẹt cầu không bỏ sắc, thì đâu cần nghĩ đến sự tồn vong của thế gian trụ trì tam bảo. Cũng không cần tịnh hoá làm chi!

TS Toàn Mỹ

Kính gửi các Sư thầy và người cùng đọc:

Theo tôi biết rất rất rõ về ông Dũng, tôi xin có 03 ý kiến để cho mọi sự về ông Dũng được đơn-giản đúng như nó thực là (cũng tính theo những thông tin dữ kiện được đăng tải và phản ảnh từ bữa giờ):

1/ Việc ông Dũng thuyết giảng cho các học sinh sinh viên về một số 'sư thầy suy đồi' dựa theo thông tin báo chí là có thể chấp nhận được (để người nghe tìm hiểu, điều tra để biết đúng hơn...); nhưng ổng đã quơ hầu hết tăng sĩ đã xuất gia của Tăng Đoàn lịch sử ở VN là điều quá sai trái và thiếu đức hạnh của một người thường, chưa nói đến tư cách giáo viên.


2/ Giọng điệu, cách nói, cách giễu cợt, nói phỉ báng, nói xúc phạm, cách nói nhiều, nói kiểu giang hồ kiếm hiệp, nói kiểu người đang ngồi trên bàn nhậu nhẹt, và cách nói tự phụ tự cao .... về một chủ đề như vậy là không thể nào chấp nhận được.

Ông Dũng đã thể hiện bản chất quá phàm tục và thấp hèn, và qua những sự thuyết giảng tầm phào công khai như vậy, chăc chắn tâm thức của ông Dũng đã dính nặng sự bất-thiện và ác-ý, cả đời dù ông có sám hối hay đi tu hay thiền tập cũng khó mà tẩy sạch những vết ô-nhiễm đã nổi cợm trong ý-thức và hằng sâu trong tàng-thức của ông.


3/ NHƯNG, về cái vụ các sư thầy và những vị quá bức xúc lại tự mình khẳng định và kêu gọi Giáo Hội và chính quyền rằng những việc ông Dũng làm là đại diện cho những thứ như 'thế lực ngoại đạo','chống phá Phật giáo','gây chia rẽ đồng bào và Phật giáo', hay thậm chí mang màu sắc chánh trị hay quấy phá xã hội gì gì đó: LÀ KHÔNG CÓ, KHÔNG PHẢI, KHÔNG ĐÚNG, VÀ KHÔNG CÓ THỰC MỘT CHÚT NÀO! Bởi vì, lý do rất rất đơn-giản: ĐÓ LÀ CÁI BẢN CHẤT BẬY BẠ, HỒ ĐỒ, THẤT ĐỨC, MẶC CẢM TỘI LỖI, LUÔN MUỐN TẠO XÌ-CĂNG-ĐAN ĐỂ NỔI TIẾNG của ổng mà thôi; (ví dụ cái trò ổng 'nịnh' TT Obama nói là người Tin Lành không nên thắp nhang thì cũng là trò ổng nằm nghĩ ra để tạo ấn tượng với Obama và tạo xì-căng-dan cho độc giả của mấy cô phóng viên báo mạng Zing.vn thân cận của ổng).


Bản chất tạo tư cách bậy bạ đó có thể có nhiều nguyên nhân như ông là: NGƯỜI BẤT HẠNH KHÔNG HỀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH, NGƯỜI MUỐN CÁC GIÁO VIÊN ĐỐI THỦ PHẢI COI TRỌNG, NGƯỜI BỊ TÁC HẠI BỞI THƯỜNG XUYÊN BIA RƯỢU, GÁI GÚ KHÔNG LÀNH MẠNH, và luôn nghĩ rằng mình biết rõ Phật giáo thông qua những sách giáo khoa sơ lược Phật giáo, sách Hán thiền (lật thuyền, chặt tay, le hét...), sách kiếm hiệp sáng tác có các chuyện về các chùa Trung Hoa... mà nhóm ông đã cố đọc và để tán dóc trên bàn nhậu mà thôi.


Do vậy ông đã hoàn toàn sai bậy khi nói phỉ báng, trêu chọc, và quy kết một cách bất kính đối với tất cả Tăng đoàn trong đó chắc chắn có nhiều nhiều những bậc chân tu, chứ không phải ai cũng giống như một số những tăng sĩ tu giả, tu vì lợi ích vật chất... như ông quy nạp như vậy).


Kết lại: Tôi muốn góp 3 ý kiến kết luận sơ như vậy. Vì cái nào ra cái đó.

Điều thứ 3/ chỉ đơn giản sự thực là như vậy thôi, đúng như nó thực là. Chứ ổng không phải thuộc phe cánh, băng nhóm 'ngoại đạo, phá rối, chống tôn giáo, gây mất đoàn kết đồng bào....' gì gì như các thầy vội quy kết như vậy.

Điều này các thầy có thể hỏi rõ những đồng nghiệp và trường lớp của ông để thấy rõ. Trân trọng kính chào các sư thầy.

Duc T. Thanh - 31-10-2019 04:01

  Trả lời  | Thích   4

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan