Sự kiện - Vấn đề

Cảnh giác với việc “thọ tâm ấn” của Trần Tâm

nguoiphattu.com - Mặc dù giáo phái này chủ trương ăn chay, thọ trì 5 giới cấm và sử dụng rất nhiều thuật ngữ Phật giáo như Phật, Bồ-tát, Phật tính, từ bi, trí tuệ, vô ngã, thiền định v.v… nhưng rõ ràng pháp môn này không phải Chánh pháp của Đức Phật”.

Tán gia bại sản, gia đình lục đục vì tà đạo Ruma Trần Tâm

Làm thế nào để phân biệt được đúng bậc minh sư ?

TT Thích Chân Tính giải đáp thắc mắc của Phật tử về "minh sư" Trần Tâm tại khóa tu Phật thất

HỎI: Mẹ tôi là Phật tử rất thành tâm và thường tới chùa làm công đức. Mấy ngày vừa qua một số người bảo mẹ có một vị minh sư rất thông tuệ tên Trần Tâm và cho mẹ xem đĩa thuyết giảng của vị này. Rồi họ bảo vị minh sư hiện đã cho đệ tử về Việt Nam truyền tâm ấn nên rủ nhau đi thọ tâm ấn rất đông. Sau khi mẹ đi thọ tâm ấn về, tôi tìm hiểu, thấy có nơi nói đây là giáo phái tà đạo, nhưng có nơi lại xưng tụng vị này như bậc thánh. Vậy cho tôi hỏi, theo Phật giáo, pháp môn của vị này là thế nào? Mẹ tôi rất thành tâm hướng Phật, đã quy y rồi mà thọ tâm ấn thì có sao không?

(NGUYỄN THỊ THÚY, tinhha812008@yahoo.com.vn)

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Thị Thúy thân mến!

Chúng tôi đã từng có thông tin cảnh báo cho Phật tử được rõ về pháp môn tu tập cũng như nhân thân của vị ‘minh sư’ này:

tran_tam.jpg


<<<"Minh sư" Trần Tâm (ảnh - internet)

“Trần Tâm là người Việt Nam (hiện sống tại Mỹ) được các vị đạo sĩ ở Hymalaya (Ấn Độ) trao truyền pháp môn Diệu Âm, một trong những pháp tu của các đạo sĩ Ấn giáo.

Tôn chỉ của pháp môn Diệu Âm là ‘Trực diện với Thượng đế qua thiền định Âm thanh và Ánh sáng nội tại’. Người tu tập pháp môn Diệu Âm phải được thọ tâm ấn, tức được ‘minh sư’ Trần Tâm truyền trao Lực lượng, nương tựa Lực lượng của ‘minh sư’ để phát triển tình thương, trau dồi trí tuệ, thể nhập với Thượng đế.

Mặc dù giáo phái này chủ trương ăn chay, thọ trì 5 giới cấm và sử dụng rất nhiều thuật ngữ Phật giáo như Phật, Bồ-tát, Phật tính, từ bi, trí tuệ, vô ngã, thiền định v.v… nhưng rõ ràng pháp môn này không phải Chánh pháp của Đức Phật”.

Và như vậy, một lần nữa chúng tôi xác quyết rằng, pháp môn của vị “minh sư” (hay tà sư?) này là ngoại đạo, không phải Phật giáo. Phật tử nào đi theo sự rủ rê của người thân mà không tìm hiểu kỹ càng thì vô tình đã hướng theo ngoại đạo. Nếu không thức tỉnh để hồi tâm, cải tà quy chánh thì chắc chắn sẽ nhận những hậu quả đáng tiếc.

Mẹ của bạn đã quy y Tam bảo rồi, là một Phật tử thuần thành nhưng vì nhẹ dạ, cả tin nên bị dụ dỗ đi thọ tâm ấn. Quay đầu là bờ! Giờ đây, điều quan trọng nhất là mẹ của bạn cần bình tâm để thấy rõ rằng giáo phái này là ngoại đạo, không phải Phật giáo nên quyết không đi theo nữa. Mặt khác, mẹ của bạn cần thành tâm hướng Phật bày tỏ sự ăn năn, sám hối về sự nông nổi của mình, đồng thời phát nguyện đời đời kiếp kiếp quy hướng Phật pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

*Tựa đề do BBT đặt lại.

Nguồn: http://giacngo.vn/tuvansongdao/tuvan/2014/09/15/1A641A/

Video trả lời câu hỏi về "minh sư" Trần Tâm.


***************************************************************************

Sư Trần Tâm có phải tu sĩ đạo Phật?

Hỏi: Chồng tôi đã quy y Tam bảo, gần đây lại học theo pháp môn của sư Trần Tâm. Xin hỏi sư Trần Tâm có phải là tu sĩ đạo Phật không?

Đáp: Sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật, vì:

1. Sư Trần Tâm trước đây có đến Hy Mã Lạp Sơn học pháp với các đạo sĩ Ấn Độ. Được các đạo sĩ Ấn Độ truyền pháp Diệu Âm  (cách thức học đạo của sư Trần Tâm rất giống với bà Thanh Hải cũng đã từng học pháp Quán Âm tại Hy Mã Lạp Sơn. Thực hư thế nào không ai kiểm chứng được cả). Trở về Mỹ (Sư Trần Tâm là người Việt sinh sống tại Mỹ) một thời gian sau ông lấy vợ và vẫn tiếp tục con đường tu hành theo pháp môn Diệu Âm này. Sư Trần Tâm không xuất gia với một vị Tăng nào cả, không thọ giới của Phật, tự tu, tự cạo tóc, tự mặc y phục của chư Tăng.

2. Về hình tướng: lúc cạo tóc,lúc để tóc. Về y phục lúc đắp y Nam tông, lúc đắp y Bắc tông, lúc đắp y Tây Tạng, có lúc mặc cả quần áo thế tục. Về màu sắc: lúc màu đỏ, lúc màu vàng, lúc màu trắng, lúc màu lam,… (cách mặc y phục cũng giống bà Thanh Hải đủ kiểu, đủ màu)

3. Về pháp môn Diệu Âm mà sư Trần Tâm truyền bá mục đích tu tập là hướng đến sự gia trì của Thượng đế. Cầu Thượng đế ban ân, ban phước, cứu giúp để được giải thoát (cách tu tập và truyền đạo này cũng giống bà Thanh Hải). Đạo Phật không dạy Phật tử cầu xin Thượng đế ban ân. Danh từ thượng đế hoàn toàn không có trong giáo lý đạo Phật. Đức Phật thường dạy “ chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch”. Không ai có thể ban cho ta hạnh phúc hay giải thoát.

Qua đó có thể khẳng định sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật. Cách học pháp, tu tập và truyền đạo của sư Trần Tâm có thể nói là sao chép nguyên bản của bà Thanh Hải.

Là người đã quy y Tam bảo rồi không quy y tà sư ngoại đạo. Là con Phật rồi không làm con Thượng đế. Rất tiếc hiện nay một số Phật tử vì hiểu lầm sư Trần Tâm là tu sĩ Phật giáo nên đã rủ nhau qua Cambodia “tầm sư học đạo”. (Sư Trần Tâm có trụ sở và đang truyền đạo tại Cambodia). Có những người hình tướng tuy giống tu sĩ Phật giáo nhưng thật sự không phải tu sĩ Phật giáo. Người Phật tử đã quy y Tam bảo tức là đã có bổn Sư, muốn học đạo với những vị thầy nào cần phải thưa hỏi bổn Sư sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn hơn. Nếu tùy tiện “tầm sư học đạo” như thế rất dễ rơi vào mê tín tà đạo, tiền mất tật mang.

Minh Tâm


*************************************************************************

Phân biệt Chánh Tà

Hiện tượng tà ma ngoại đạo mượn danh nghĩa Phật giáo để truyền đạo, đồng thời xuyên tạc, vu khống, chống phá Phật giáo để cải đạo Phật tử là một sự thực không thể phủ định.
Trước đây có Osho (giai đoạn đầu theo Phật, giai đoạn sau vì có nhiều người theo và trở nên nổi tiếng nên trở lại chống Phật rồi rơi vào tà kiến), Thanh Hải. Hiện tại có Pháp Luân Công, Trần Tâm, thiền “Minh Triết” của Duy Tuệ, Thông Lạc và nhiều giáo phái tà giáo khác.
Các giáo phái tà đạo này đã lợi dụng Phật giáo, Ăn cắp giáo lý đạo Phật rồi lý giải theo thiên kiến chủ quan của họ, đồng thời vay mượn một ít học thuyết của các tôn giáo và triết học đông tây để lập ra giáo phái mới với mục đích chính là :
1. Lợi dụng tôn giáo hoạt động chính trị: Các giáo phái này đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một bộ phận quần chúng để lôi kéo, tuyên truyền, kích động họ chống phá thể chế lãnh đạo hiện tại của một số quốc gia để làm hậu thuẫn cho chúng, hòng lật đổ thể chế đó rồi lên lãnh đạo đất nước [thực ra đây chỉ là một sự hoang tưởng. Nhưng sự gây rối làm mất an ninh trật, làm mất công ăn việc làm, gây oán thù giữa các đảng phái, các bộ phận dân chúng khác là có thật]. Lý do khiến các tin đồ của những giáo phái này xuống đường biểu tình, ra các tâm thư kêu gọi phương Tây can thiệp v.v… là vì những giáo phái này đã phóng đại, thổi phồng và bịa đặt ra những tội ác của thế chế hiện tại rồi cho các thể chế này có tội ác tày trời cần phải lên án, cần phải lật đổ và yêu cầu thể chế đó hãy giao quyền lãnh đạo cho các “giáo chủ” chủ của mình. Pháp Luân Công là giáo phái điển hình nhất cho loại tôn giáo này.

2. Buôn thần bán thánh: Một kẻ trong số những giáo phái tà đạo nêu trên từng phát biểu: Suy cho cùng thì không có sự kinh doanh nào thu lợi nhuận cao cho bằng kinh doanh tôn giáo!

Xuất phát từ động cơ lập “đạo” như thế, rõ ràng “giáo chủ” các giáo phái này đã thấy, đã biết là, muốn thu lợi thật nhiều thì không có buôn bán, kinh doanh gì bằng “buôn thần bán thánh”.

Vâng! Quả đúng như thế. Họ đã dựa vào tâm lý ưa thích, tôn sùng và chạy theo các hình thức mê tín, các hiện tượng xảo thuật đẹp mắt, các phép lạ rẻ tiền, các cách “tu” làm ít mà được nhiều, thậm chí không cần làm gì hết chỉ tin theo và giao khoán niềm tin cho các “giáo chủa” các đấng “bề trên” sẽ có tất cả. Họ còn dùng những chiến lược quảng cáo tuyên truyền rầm rộ bằng mọi thủ đoạn để móc túi tiền của các tín đồ. Chỉ cần nói mình là “thánh”, là “ta đã chứng đắc”, “ta sẽ ban phước, ban tiền tài danh lợi cho. Chỉ cần tin theo ta sẽ có tất cả”… là quần chúng bình dân ai mà không mê, không theo và không bỏ tiền của ra cúng chứ !?

3. Cải đạo Phật tử: Pháp Luân Công, “Đạo Sư” Duy Tuệ, Trần Tâm hiện đang ráo riết cải đạo Phật tử. Nhưng việc cải đạo phổ biến nhất vẫn là Pháp Luân Công.

Để lôi kéo và cải đạo Phật tử, một mặt những “giáo chủ” và tín đồ của các giáo phái này đã mượn khái niệm, thuật ngữ, ngôn ngữ kinh điển, hình thức đạo Phật rồi nạp vào đó nội dung tà đạo, đồng thời cho mình là một “hệ phái” của đạo Phật để lừa đảo Phật tử. Mặt khác lại xuyên tạc, vu khống, bịa đặt ra những điều không có trong kinh Phật để phỉ báng, chống phá đạo Phật. Mục đích làm lung lạc niềm tin Chánh pháp của Phật tử để cải đạo họ. Thay vì theo Phật, hãy theo họ, theo Pháp Luân Công đi ! Pháp Luân Công cũng có “Chánh pháp”, “chánh kiến”… nhưng cao siêu hơn nhiều ! Đây là hành động lừa đảo. (Xin lỗi, chúng tôi đã phải hơi nặng lời, vì Pháp Luân Công đã và đang quá xảo quyệt để cải đạo Phật tử. Nhân đây, chúng tôi xin lưu ý quý Phật tử, trước khi kết bạn và chấp nhận yêu cầu kết bạn, quý Phật tử phải vào xem thông tin cá nhân và nội dung đăng trên dòng thời gian của người đó như thế nào, có phải là Phật tử thật không hay chỉ lợi dụng danh nghĩa Phật tử để tuyên truyền tà giáo. Theo kinh nghiệm, chúng tôi thấy, có nhiều bạn treo avatar Phật giáo, hình thức Phật giáo nhưng bài đăng, các trang thích toàn là Pháp Luân Công. Quý Phật tử phải hết sức lưu ý điều này).

Chúng tôi xin nói rõ, TRONG HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG, 3 TÔNG PHÁI CHÍNH của PHẬT GIÁO BẮC TÔNG LÀ TỊNH ĐỘ TÔNG, THIỀN TÔNG, MẬT TÔNG VÀ 2O BỘ PHÁI CỦA PHẬT GIÁO, KHÔNG CÓ 1 HỆ PHÁI, TÔNG PHÁI NÀO CÓ TÊN LÀ Pháp Luân Công hết. Pháp Luân Công chẳng có dính dáng gì đến Phật giáo cả.

Tất cả Phật tử cần cảnh giác và nếu phát hiện việc làm vô liêm sỉ này của bọn chúng, hãy lên tiếng mạnh mẽ và thông báo cho mọi người ngay.

Và để giúp cho quý Phật tử mới bắt đầu học Phật và những vị không có nhiều thời gian tìm hiểu Phật pháp, chúng tôi xin hướng dẫn và gởi một số tài liệu quan trọng để quý Phật tử có đủ kiến thức cơ bản Phật pháp, từ đó, sẽ dễ dàng phân biệt thế nào Phật pháp, thế nào là tà pháp; đâu là Chánh pháp của Phật, đâu là lời của bọn tà đạo mượn khái niệm của Phật rồi nạp vào đó tà giáo để lừa đảo người khác.

1. Tất cả những KINH SÁCH của bất kỳ tông phái, giáo phái, hệ phái nào và tất cả lời giảng dạy của bất kỳ vị nào nếu không căn cứ trên BA DẤU ẤN QUAN TRỌNG (TAM PHÁP ẤN) LÀ :VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ và NIẾT BÀN được xem là tà giáo.

Chúng tôi xin mời quý Phật tử vào mục PHÁP THOẠI và SÁCH của trang nhà www.cattrang.org nghe và đọc thật kỹ. Đồng thời vào một số trang nhà Phật giáo khác tìm hiểu thêm như: www.tusachphathoc.com, www.langmai.org, www.thuvien-thichnhathanh.org, www.quangduc.com, www. phatviet.com ...

2. Tất cả các PHÁP MÔN TU nào của bất kỳ Tông phái, hệ phái, giáo phái nào, dù là THIỀN TÔNG, TỊNH ĐỘ TÔNG hay MẬT TÔNG, nếu không y cứ trên BA MÔN HỌC (TAM VÔ LÂU HỌC) là: GIỚI (SILA), ĐỊNH (SAMADHI) và TUỆ (PANNA) được xem là PHÁP MÔN TÀ GIÁO.

Muốn hiểu rõ thế nào là TAM VÔ LẬU HỌC, mời bạn vào trang www.cattrang.org và các trang www.phatviet.net, www.daophatngaynay.com (mục Phật pháp), nguoiphattu.com (mục tu học) ,www.tusachphat.com (gõ vào mục tìm kiếm ba từ TAM VÔ LẬU HỌC hoặc GIỚI ĐỊNH TUỆ để nghe), www.langmai.org, www.phapluan.vn … và đường link sau:http://tuvien.com/gioi_luat/show.php?get=1&id=58bahoc. (Và xem bài Pháp Môn Tu Tập Chính Thống Trong Phật Giáo mà chúng tôi đã gởi vào trang cá nhân facebook.)

3. Quý Phật tử cũng cần phân biệt thế nào là Tôn giáo Tâm linh và Tôn giáo Tín ngưỡng. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng chứ không có Tâm linh. Tâm linh khác rất xa tín ngưỡng. Tín ngưỡng phần lớn là mê tín dị đoan trong khi Tâm linh liên hệ đến các phương pháp chuyển hóa, làm chủ dòng cảm xúc của mình. Chuyển hóa lòng tham, sân, si, các tâm lý tiêu cực để con người có an lạc hạnh phúc là điều chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong đạo Phật mà thôi.

Chúng ta cũng cần Phân biệt thế nào là Tôn giáo Nhân bản và Tôn giáo phi Nhân bản. Có những tôn giáo chỉ khuyến khích người ta gây chiến tranh bằng cách mang súng, mang gươm đi truyền đạo, đi mở mang nước Chúa chứ không khuyên người ta tu… Đó là Tôn giáo phi nhân bản.
Pháp Luân Công, Thiên Chúa [gồm Công giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, Tin Lành] là Chánh hay tà, Nhân bản hay phi nhân bản, Tôn giáo Tâm linh hay Tôn giáo Tín ngưỡng, mời các bạn, quý Phật tử hãy xem những thủ đoạn và chiến lược cải của họ dưới đây cũng như tội ác của họ đã và đang làm tại kho tài liệu www.sachhiem.net.


Tâm Bình


Xin hỏi cách giải hoá môn tà đạo pháp môn Diệu Âm

Hoàng văn dũng - 10-02-2020 06:14

  Trả lời  | Thích   6

Xin hỏi tổ tư vấn đến nay đã có quá nhiều người tố cáo kẻ biến thái đội lôt sư Trần Tâm không biết ý kiến của giáo hội như thế nào về kẻ đang gây nghiệp chướng và phá hoại đạo Phật liệu rằng sắp tới đây chính quyền có vào cuộc dẹp bỏ cái tà đạo hại người này không?. Trần Tâm ngoài nói láo và lộng ngôn hắn còn là kẻ bệnh hoạn đến kinh tởm hắn đã làm hại biết bao gia đình có người thân đi theo loại tà đạo này.

HUNG NGUYEN - 01-12-2019 06:50

  Trả lời  | Thích   7

Thời gian vừa qua, kể từ khi tôi đăng bài viết “ Lời chia sẽ của một người từng là xuất gia, là thị giả của Master Ruma” thì đã có rất nhiều phản hồi từ các cựu xuất gia, cựu thị giả, đồng tu, và đặc biệt là phản hồi từ tăng trưởng của một tăng đoàn của Master Ruma( MR). Trong các phản hồi đó, có rất nhiều bằng chứng liên quan tới nhiều vấn đề của Master Ruma và tăng đoàn của ngài như chuyện về: 5 vị sư tổ, rồi 5 vị hồng danh, rồi cô Nanda, hay về bố mẹ nuôi của Master Ruma... những chuyện này có thật hay không? hay tất cả chỉ là một vở kịch được một đạo diễn tài ba dựng lên, một diễn viên xuất sắc đóng và chúng ta là những khán giả trung thành đang bị hấp dẫn với vở kịch “ dài tập” này??? Trước hết, quí vị cùng tôi đọc qua cuộc nói chuyện của tôi với đại sư huynh(sh) Đồng Diệu ( Facebook: AnNhien Tran), ( Master RuMa hiện tại có 6 thiền đường, bao gồm: 1 thiền đường ở Cambodia hay còn gọi là hội thiền định phật giáo quốc tế Master Ruma, 1 thiền đường ở thủ đô Viêng chăn- Lào, 1 thiền đường ở Chiang mai- Thái lan, 1 thiền đường ở tỉnh udon- Thái lan, 1 thiền đường ở Florida- Mỹ, và 1 thiền đường ở Hà nội- Việt nam). Và đại sh Đồng Diệu( Đ. Diệu) là nữ tăng trưởng của thiền đường Master Ruma ở Viêng chăn- Lào. Trong cuộc nói chuyện này, quí vị đã thấy được phần nào sự thật, và cách nói chuyện của một vị tăng trưởng- là một trong số ít các đại sh có quyền lực của Master Ruma. ( Có một sự thật là trong tăng đoàn xuất gia của MR, các sư khi nghe được “ chỉ thị” phải về sinh hoạt và làm việc ở thiền đường bên Lào thì hầu như ai cũng không vui vẻ gì, buồn rầu và có phần sợ hãi. Tuy nhiên, trong bài viết này tôi không đi sâu vào chuyện này

thuyha - 22-11-2019 03:27

  Trả lời  | Thích   5

Bình yên thì nơi đó là đạo, là giải thoát. Quí vị có thật sự bình yên không nếu ngày nào quí vị cũng phải nghĩ cách làm sao cho có nhiều tiền cho MS, cho tđ? Đấy không phải là sự bình yên nữa mà là sự tranh đua danh lợi, sự tranh đua giữa những cái tôi tu hành, xem ai lập được nhiều công hơn, xem ai làm được nhiều tiền hơn. Và đều nực cười là đây lại chính là sự dạy bảo từ chỗ cao nhất rằng mọi người phải tranh đua với nhau, mọi người phải đấu đá nhau chỉ vì ta? Thế thì thử hỏi quí vị có tìm được sự bình yên hay không hay suốt ngày quí vị phải lo...tìm cách để đấu tranh, để thắng? Thế không phải đoi khi, ngày lo 3 bữa cơm, rồi bình yên cho chính mình nơi nào có thể thì lại là điều tốt nhất à?

Văn Luật - 21-11-2019 09:09

  Trả lời  | Thích   4

Tôi đồng ý với bạn về tà sư ruma trần tâm, thanh hải vô thượng sư,...nhưng nói Pháp Luân Công là tà thì bạn hoàn toàn sai lầm.Hoa Ưu Đàm đã nở,Đức Di Lặc giáng thế. Tôi có biết một số người gần nhà tôi tu Pháp Luân Công,nói ra chắc bạn không tin,họ đã đạt quả vị rất cao,họ có thể triển hiện hình Bồ Tát trên tay,tuổi họ đã cao nhưng da dẻ hồng hào, họ rất hiền, đạo đức và kín tiếng.

Quoc - 27-12-2018 06:35

  Trả lời  | Thích   17

Xin cảm ơn!bài đọc rất bổ ích

Me chồng tôi mới bị sa vào tà đạo cua ông Trần Tâm u mê qúa, tôi phải lam sao ? Tôi nói gì mẹ cũng ko nghe. Mới đây còn đi sang tân Thái Lan ve tôi cản mẹ, mẹ chửi tôi nhiều lắm.

Hồng - 05-03-2018 14:27

  Trả lời  | Thích   14

Trong PG Đức tin vĩnh viễn là ở tri kiến, mà tôi đây suýt chút nữa rơi vào tà đạo (PMDA:TT)nếu ko có chút ít kt cơ bản về PP, giáo huấn của P. Khi một ng/bạn giới thiệu đến th/viện có ps truyền tâm ấn :vì tâm ý luôn muốn học hỏi, lắng nghe, gi/giải của các vị xg truyền dạy cách t/tập, thiền định để đạt h/quả tốt. Nào ngờ! K/thức thì vay mượn của PG, cách ngồi thiền ko đúng lại tự nghĩ ra một kiểu thiền kỳ quái nữa (ngồi xổm:ngón tay bịt lỗ tai)để cảm nhận, hấp thụ n/l âm thanh,ánh sáng... Tôi xin phép ko kể ra đây 1 số tà thuật và điều răn dạy ko đúng với người pđ .?Sao pm này lại t/tại, truyền bá ở nước ta mà ko bị PG cần lên tiếng :...có lẽ một phần họ quá chặt chẽ (theo đạo phải viết bản c/kết có chữ ký đàng hoàng cộng thêm một chút t/thuật)thì khó có thể rời đc.

Van Trung - 04-07-2017 07:15

  Trả lời  | Thích   9

Đã tu rồi xin trách xa trần tục các thầy ạ. Mô Phật

Dung - 28-01-2017 02:13

  Trả lời  | Thích   21

Tà đạo là con đường tu hành sai lầm, sẽ dẫn đến đau khổ. Đau khổ có thể đến nhanh trong vài tháng, vài năm, hoặc lâu vài chục năm, có khi tới kiếp sau. Dấu hiệu của người đi theo tà đạo có thể là 1 hoặc tất cả những dấu hiệu bên dưới đây: Càng đi theo thì càng xem thường Đức Phật, xem mình bằng Phật. Càng đi theo thì càng không thương người, trở nên vô cảm trước nỗi đau của người. Càng đi theo thì càng kiêu mạn, khoe khoang, hống hách xem thường người khác, tự cho mình là hay, là giỏi. Càng đi theo thì trở nên càng ích kỷ, chỉ biết lo cho mình. Càng đi theo thì càng tham lam, muốn vơ vét về cho mình thật nhiều. Càng đi theo thì càng dễ nổi nóng, dễ chửi bới, la rầy bất kỳ ai. Càng đi theo thì cuộc sống càng khốn khó, bất an. Càng đi theo thì càng trở nên đố kỵ, hơn thua với người xung quanh. Càng đi theo thì càng bị nhiễm ô bởi tình ái, dục vọng. Càng đi theo thì càng cố chấp, không chịu nghe góp ý của bất kỳ ai. Và còn nhiều dấu hiệu khác nữa, nhưng đây là dấu hiệu thường thấy nhất ở những tà đạo mà ta thường gặp. Vậy nên nếu Đạo ta đang theo, vị Thầy ta đang học khiến ta có những dấu hiệu trên thì cần phải xem xét lại ngay. Cần phải lễ Phật thật nhiều và xin Phật gia hộ để ta có thể tìm về với Chánh Pháp. Nếu không, kết cục của ta sẽ rất đau khổ. Vì kiến thức thiển cận nên chỉ có thể đưa ra bấy nhiêu dấu hiệu, hi vọng góp chút sức lực để những người đang lầm đường lạc lối tỉnh ngộ mà hướng về Chánh Pháp, hướng về diệt trừ bản ngã, bản năng xấu để đi về con đường Vô Ngã. Cảm ơn các quý độc giả.

lâm chấn vủ - 14-12-2016 06:10

  Trả lời  | Thích   26

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan