Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 824 phiếu ( 67 % )
Giao diện đẹp 146 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 59 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 209 phiếu ( 17 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1238 phiếu