Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 657 phiếu ( 70 % )
Giao diện đẹp 107 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 43 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 136 phiếu ( 14 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 943 phiếu