Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 757 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 129 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 52 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 174 phiếu ( 16 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1112 phiếu