Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 748 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 128 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 52 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 170 phiếu ( 15 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1098 phiếu