Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 665 phiếu ( 69 % )
Giao diện đẹp 109 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 44 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 144 phiếu ( 15 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 962 phiếu