Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 727 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 125 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 49 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 162 phiếu ( 15 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1063 phiếu