Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 683 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 113 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 46 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 156 phiếu ( 16 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 998 phiếu