Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 862 phiếu ( 66 % )
Giao diện đẹp 153 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 65 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 230 phiếu ( 18 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1310 phiếu