Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 816 phiếu ( 67 % )
Giao diện đẹp 143 phiếu ( 12 % )
Tôi có một số góp ý 57 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 201 phiếu ( 17 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1217 phiếu