Quý vị thấy website như thế nào?


Rất tiện lợi và chuyên nghiệp 697 phiếu ( 68 % )
Giao diện đẹp 116 phiếu ( 11 % )
Tôi có một số góp ý 47 phiếu ( 5 % )
Cũng bình thường 158 phiếu ( 16 % )

 
TỔNG SỐ PHIẾU 1018 phiếu