Bài giảng - Kinh

Bài kệ bảo hộ (từ Pali tạng)

nguoiphattu.com - Bồ-tát lại đảnh lễ các đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư Phật với bài kệ thứ hai:

niem_phat_xa_bo_tu_nga.jpg

Các vị Thánh, chân nhân,

Bậc tuệ tri mọi pháp,

Con đảnh lễ các Ngài

Hãy hộ trì cho con.

Ðảnh lễ chư Phật-đà,

Ðảnh lễ Bồ-đề vị,

Ðảnh lễ bậc giải thoát,

Ðảnh lễ giải thoát vị.

(Chuyện tiền thân số 159: CHUYỆN CON CÔNG (Tiền thân Mora)_Tiểu Bộ Kinh Nikàya-Pai)

Quý hiền hữu! có thể thêm những câu kệ cảm tác sau 2 thời sáng sớm và chiều tối để được bảo hộ

Xin bảo hộ cho con

sống an lành trọn ngày

Xin bảo hộ cho con

Sống an lành trọn đêm

Xin bảo hộ cho con

Sống nhu thuận trí tuệ

Xin bảo hộ cho con

Sống thường tùy Phật học

Lan tỏa tình yêu thương

Đến mọi loài chúng sanh

Tâm Tịnh (cảm tác từ bài kệ bảo hộ_chuyện số 159 Chim Công Tiểu Bộ Kinh Nikàya)

*Ngày xưa Tiền thân của Đức Phật là con chim Công, và đảnh lễ Mặt Trời và chư Phật xin được che chở an toàn mỗi ngày mỗi đêm (700 năm sống rất bình yên vì tinh tấn 2 thời như thế).

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan