Giới thiệu kinh - sách

Kinh Hoa Nghiêm lược giảng

nguoiphattu.com - Hán dịch: Đại sư Thật Xoa Nan Đề (Silcshinada) - Việt dịch và lược giảng: Tỳ kheo Thích Thiện Nhơn

KINH HOA NGHI

Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan