Phật giáo Việt Nam

Kế hoạch tổ chức 30 năm thành lập GHPGVN

nguoiphattu.com - Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011)

Năm 1975, hòa bình lập lại, đất nước thống nhất, giang sơn nối liền một dãy, Bắc Nam sum họp một nhà. Năm 1981 lịch sử, cơ duyên hội đủ các tổ chức, Hệ phái Phật giáo Việt Nam đã thực hiện sự nghiệp thống nhất Phật giáo cả nước, từ ngày 04 – 07/11/1981, tại chùa Quán Sứ - Thủ đô Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập.

Qua gần 06 nhiệm kỳ hoạt động, GHPGVN từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng phát triển bền vững và ổn định về mọi mặt, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam trên bước đồng hành cùng dân tộc và cộng đồng Phật giáo thế giới trong ba thập niên qua.

Để đánh giá những thành quả đạt được trong 30 năm qua của GHPGVN, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo; tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII; chuẩn bị Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, căn cứ Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VI Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm và hội thảo 30 năm ngày thành lập Giáo hội (07.11.1981 – 07.11.2011) như sau:

I. BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀ HỘI THẢO 30 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN (TW):
A. BAN CHỨNG MINH:

- Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

- Hòa thượng Danh Nhưỡng

- Hòa thượng Thích Thanh Sam

- Hòa thượng Thích Minh Châu

- Hòa thượng Thích Hiển Pháp

- Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

- Hòa thượng Thích Thiện Bình

- Hòa thượng Thích Giác Nhường

B. BAN TỔ CHỨC:

- Trưởng Ban : Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

- Phó Ban:

Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Hòa thượng Dương Nhơn

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Đức Phương

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Trung Hậu

Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm

Thượng tọa Thích Quảng Tùng

Ban Tôn giáo Chính phủ (Vụ Phật giáo)

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn giáo. 

- Ủy viên

HT. Thích Thiện Pháp

HT. Thích Thiện Tánh

HT. Đào Như

HT. Thích Huệ Minh

HT. Thích Hải Ấn

HT. Thích Huệ Trí

TT. Thích Gia Quang

TT. Thích Thanh Duệ

TT. Thích Thiện Thống

TT. Thích Thanh Điện

TT. Thích Tấn Đạt

ĐĐ. Thích Đức Thiện

ĐĐ. Thích Minh Tiến

ĐĐ. Thích Thanh Phong

ĐĐ. Thích Minh Hiền

NT. Thích nữ Ngoạt Liên

NS. Thích nữ Huệ Từ

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Cư sĩ Tống Hồ Cầm

GS. Lê Mạnh Thát

Cư sĩ Lương Gia Tĩnh

Cư sĩ Phạm Nhật Vượng

Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

Cư sĩ Trần Đình Sơn

Cư sĩ Võ Văn Tường

Cư sĩ Lê Trần Trường An.

- Ban Thư ký:

HT. Thích Thiện Pháp

HT. Đào Như

TT. Thích Gia Quang

TT. Thích Thanh Duệ

TT. Thích Thiện Thống

TT. Thích Thanh Điện

ĐĐ. Thích Đức Thiện

ĐĐ. Thích Minh Tiến

CS. Trần Tuấn Mẫn

CS. Lương Gia Tĩnh. 

- Ban Nội dung : Ban Thư Ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

C. CÁC TIỂU BAN:

- Tiểu ban Tiếp tân

- Tiểu ban Trang trí

- Tiểu ban Xướng ngôn

- Tiểu ban Quà tặng

- Tiểu ban Cư trú và ẩm thực

- Tiểu ban Thực hiện tài liệu

- Tiểu ban Liên lạc báo đài

II. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

A. LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011) :

1. Thời gian:

+ Trung ương Giáo hội: Tổ chức Lễ Kỷ niệm vào ngày 07/11/2011.

+ Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Tổ chức Lễ Kỷ niệm từ ngày 01 - 07/11/2011.

2. Địa điểm:

– Văn phòng TWGH phối hợp với Ban Trị sự THPG Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh tổ chức tại Hội trường Nhà Văn hóa Phật giáo - Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh (Chùa Phổ Quang – Quận Tân Bình).

– Các Tỉnh, Thành hội sẽ do Ban Trị sự ấn định địa điểm tổ chức. 

3. Chương trình Lễ Kỷ niệm: (áp dụng chung cho Trung ương và địa phương)

– Niệm Phật cầu gia bị.

– Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.

– Tuyên đọc Thông điệp Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Pháp chủ GHPGVN.

– Diễn văn Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

– Tặng hoa chúc mừng.

– Báo cáo thành quả đạt được qua 6 nhiệm kỳ của Trung ương Giáo hội.

– Báo cáo thành quả đạt được của địa phương từ ngày thành lập Ban Trị sự đến nay (dành cho các Tỉnh, Thành hội tổ chức tại địa phương).

– Phát biểu của Lãnh đạo chính quyền Trung ương và địa phương.

– Đạo từ của Ban Chứng minh.

– Cảm tạ của Ban Tổ chức. 

4. Nội dung các biểu ngữ:

a. Biểu ngữ treo ngoài cổng chính: Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011).

b. Pano trong hội trường:

- Trước cửa Hội trường: “Chào mừng Quý Đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN”.

- Chính giữa hội trường: “Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011)”.

- Hai bên hội trường:

+ Đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội.

+ Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

5. Hình thức tổ chức:

– Thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm tại Trung ương và địa phương.

– Có văn bản đăng ký việc tổ chức Lễ kỷ niệm với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo các tỉnh, thành.

– Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương.

– Quý Ban Trị sự hướng dẫn các Ban Đại diện Phật giáo, Tổ đình, Tự viện treo cờ nước, cờ Phật giáo và biểu ngữ “Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2011)” tại cổng chính.

– Trong Lễ kỷ niệm cần có những phát biểu tham luận của Chư Tôn đức Tăng Ni và Quý Cơ quan chức năng.

– Vận động Tăng Ni, Phật tử và đầy đủ các Hệ phái của GHPGVN tại địa phương tham dự (không hạn chế số lượng).

– Thời gian gởii Báo cáo kết quả công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN tại địa phương về Văn phòng Trung ương Giáo hội chậm nhất là ngày 15/11/2011.

B. HỘI THẢO KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN :

1. Thời gian tổ chức Hội thảo:

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Tổ chức Hội thảo sau Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (dự kiến từ đầu tháng 9/2011 trở đi).

+ Tại Trung ương Giáo hội: Tổ chức Hội thảo trước Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VI 02 ngày (dự kiến ngày 23, 24/12/2011).

2. Địa điểm Hội thảo:

+ Tỉnh, Thành hội Phật giáo: Do Quý Ban Trị sự chọn địa điểm.

+ Trung ương Giáo hội: Tổ chức tại Văn phòng 2 TWGH – Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Chủ đề: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 năm phát triển”

4. Thành phần tham dự Hội thảo tại Văn phòng Trung ương Giáo hội:

– Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự (60 đại biểu)

– Ban Ngành Viện Trung ương (20 đại biểu)

– Đại diện Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo (60 đại biểu)

– Khách mời: Cơ quan Trung ương, Thành phố, các nhà nghiên cứu, học giả, nhân sĩ trí thức (50 đại biểu)

– Báo đài (10 đại biểu).

Tổng cộng : 200 đại biểu.

5. Nội dung phát biểu tham luận (tại TWGH và Tỉnh, Thành hội Phật giáo):

- Tính ưu việt của công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam.

- Những đặc trưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Tính nhất quán về mặt lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Thành quả đạt được của GHPGVN trong suốt 30 năm qua.

- Những thành quả nổi bật của các Hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung GHPGVN.

- GHPGVN với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

- Những sách lược cho việc phát triển GHPGVN trong thế kỷ 21.

- Những giải pháp góp phần phát triển bền vững GHPGVN trong tương lai.

- Những đóng góp của GHPGVN về mặt quan hệ Quốc tế.

- Giải pháp nối kết và hoạt động của Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

- Những thuận lợi và thách thức đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

- Những nhu cầu hội nhập Phật giáo Thế giới của GHPGVN.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam và vấn đề toàn cầu hóa.

- Những đóng góp của GHPGVN về văn hóa, xã hội.

- Công nghệ thông tin trong sự truyền bá Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuyển mình trong thời đại mới.

- Về tổ chức, cơ cấu nhân sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại mới.

- Nhu cầu và giải pháp truyền bá Phật pháp đến tận vùng sâu vùng xa của Tổ quốc.

- Những điều kiện cần và đủ để các công tác Phật sự của Giáo hội đạt được kết quả cao nhất.

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội có văn bản đăng ký việc tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội thảo với UBND, Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

2. Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử địa phương.

3. Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời dự Lễ Kỷ niệm, Hội thảo và phát biểu tham luận tại Văn phòng Trung ương Giáo hội.

4. Đối với các Tỉnh, Thành hội Phật giáo, Quý Ban chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Hội thảo Kỷ niệm do Trung ương Giáo hội tổ chức.

5. Trung ương Giáo hội sẽ gởi Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, Diễn văn khai mạc của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng Trị sự và đề cương báo cáo thành quả hoạt động của GHPGVN 30 năm qua, để Quý Ban Trị sự triển khai thực hiện.

6. Mỗi Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo cử đoàn Đại biểu tham dự Hội thảo theo số lượng đại biểu đã phân bổ và gởi danh sách Đại biểu về Văn phòng Trung ương Giáo hội từ ngày ra Thông bạch đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2011. (Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ gửi thông báo cụ thể số lượng đại biểu).

7. Mỗi Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo chuẩn bị nội dung tham luận, phát biểu và gởi bài tham luận kèm theo đĩa CD, hoặc Email về Văn phòng Trung ương Giáo hội từ ngày ra Thông bạch đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2011.

* Khu vực phía Bắc gởi về Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội. Email: 
phatgiaovn@.vnn.vn

* Khu vực phía Nam gởi về Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Email: vitinhvp2@yahoo.com


8. Kinh phí tổ chức Lễ Kỷ niệm và Hội thảo tại Văn phòng Trung ương Giáo hội:

- Chính phủ hỗ trợ.

- Vận động các nhà tài trợ.

- Tăng Ni, Phật tử cúng dường. 

Vì sự xương minh đạo pháp, vì sự nghiệp phát triển bền vững Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 21, nhất là làm tiền đề tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Đại biểu Phật giáo các Tỉnh, Thành hội nhiệm kỳ mới, rất mong được sự hoan hỷ và quan tâm thực hiện của Chư tôn Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh, Thành hội để Lễ kỷ niệm và Hội thảo 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành công viên mãn.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 
Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Từ khóa
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan