Thơ -Truyện- Sách

Duyên

nguoiphattu.com - Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai/ Gieo duyên chơn chánh đừng sai

Như thế nào là biết sống tùy duyên

Chữ duyên trong đạo Phật


Thuận duyên mọi việc dễ dàng

Nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công

Có duyên chuyện khó cũng xong

Không duyên chớ đợi chớ trông làm gì

Còn duyên thì ở đừng đi

Hết duyên chấp nhận có chi phải buồn?

Thiện duyên phải giữ luôn luôn

Ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên

Đủ duyên cuộc sống như tiên

Thiếu duyên mọi thứ ưu phiền phủ vây

Tình duyên có lúc vơi đầy

Nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời

Thắng duyên là sự tuyệt vời

Phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai

Gieo duyên chơn chánh đừng sai

Tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu

Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu

Tùy duyên là để đối đầu khó khăn.


Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan