Thơ -Truyện- Sách

Tùy duyên

nguoiphattu.com - Tùy duyên giữ được lâu dài tình thâm/Tùy duyên phải tự hiểu thầm/Tùy duyên có nghĩa nhờ ngầm cảm thông/Tùy duyên chớ có bận lòng

Chữ duyên trong đạo Phật

Nhân Duyên

Tùy duyên không phải cho qua

Tùy duyên là để tránh xa hứa liều

Tùy duyên hai chữ đáng yêu

Tùy duyên điều kiện bấy nhiêu hiểu rồi

Tùy duyên khỏi nói lôi thôi

Tùy duyên xem lại hạ hồi giải phân

Tùy duyên là có nghĩa nhân

Tùy duyên để khỏi đổi thân thành thù

Tuy duyên là biết hòa nhu

Tùy duyên lặng lẽ thiên thu không hèn

Tuy duyên chấp nhận cho quen

Tùy duyên không phải đợi khen mới làm

Tùy duyên là biết không kham

Tùy duyên hạn chế sự ham muốn nhiều

Tùy duyên là một tuyệt chiêu

Tùy duyên có thể làm xiêu lòng người

Tùy duyên chỉ biết mỉm cười

Tùy duyên ai nỡ cứ khươi lại hoài

Tùy duyên đâu có gì sai

Tùy duyên giữ được lâu dài tình thâm

Tùy duyên phải tự hiểu thầm

Tùy duyên có nghĩa nhờ ngầm cảm thông

Tùy duyên chớ có bận lòng

Tùy duyên cho nhẹ đừng trông đừng chờ

Tùy duyên không phải thờ ơ

Tùy duyên là để bất ngờ đó thôi

Tùy duyên chưa hẳn xa xôi

Tùy duyên có thể nói rồi làm ngay

Tùy duyên tùy việc hằng ngày

Tùy duyên tự tại từ nay nhẹ nhàng.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan