Thơ -Truyện- Sách

Cha Mẹ - Nhất thế kỳ quan

nguoiphattu.com - Còn Cha Mẹ là ta còn tất cả/Đổi trần gian không sánh bóng Mẹ hiền/Đổi không gian không sánh dáng Cha yêu/Chính Cha Mẹ nhiệm mầu thiêng liêng nhất

Kỳ quan Cha, núi Thái Sơn gió hát

Kỳ quan Mẹ, biển Thái Bình sóng ca

Cho cháu con hưởng cuộc sống an hòa

Thì Cha Mẹ thỏa lòng khi tuổi hạc


Kỳ quan Cha, ngẩng cao đầu đĩnh đạc

Kỳ quan Mẹ, rào rạt đức yêu thương

Cho cháu con che chở mái Song Đường

Còn Cha Mẹ cuộc đời diễm phúc nhất


Kỳ quan Cha, đi tận cùng trời đất

Kỳ quan Mẹ, tìm khắp cõi trần gian

Không có gì đem so sánh đếm đong

Không có gì nhiệm mầu hơn Cha Mẹ


Còn Cha Mẹ là ta còn tất cả

Đổi trần gian không sánh bóng Mẹ hiền

Đổi không gian không sánh dáng Cha yêu

Chính Cha Mẹ nhiệm mầu thiêng liêng nhất


Mỗi khi khổ chỉ cần cầm tay Mẹ

Mỗi khi đau chỉ cần nắm tay Cha

Là đã có tất cả cõi Ta Bà

Cuốn sạch hết những gì đang thành bại


Bóng Song Đường nhiệm mầu bất khả thuyết

Bóng Từ Thân thiêng liêng bất luận bàn

Nên Mẹ Cha là Nhất Thế Kỳ Quan

Vi diệu nhất trong thiên hà đại địa


Trong Phật Giáo, Phật Quán Âm biểu tượng

Thiên Chúa Giáo, Ma-ri-a biểu trưng

Còn với tôi, Cha Mẹ, đấng vô cùng

Không Cha Mẹ cả Thái Hư vô nghĩa


Bởi nhân thế nói Kỳ Quan đẹp nhất

Nên lạm xưng Cha Mẹ chính Kỳ Quan

Chưa muốn nói Cha Mẹ là thượng tầng

Trên tất cả cõi Diêm Phù huyễn tượng


Không Cha Mẹ, là chúng sinh diệt tận

Không Cha Mẹ, cả trần thế cũng không

Và tận diệt cả vô thỉ vô chung

Còn gì nữa hỡi thinh không vũ trụ!!!

Ngày 04-8-2016

TNT Mặc Giang

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan