Thơ -Truyện- Sách

Bà ngoại tôi

nguoiphattu.com - Ngoại tôi tuổi thọ cõi đời/Tám mươi năm lẻ sống thời cháu con/Ngoại có nụ cười thật giòn Dáng nghiêm ngồi vững không còn sân si.

25075152_1212282192204902_1058972873230767187_o.jpg

Một đời kính Phật trọng tăng
Ăn chay niệm Phật khó khăn giúp người

Ngoại tôi tuổi thọ cõi đời
Tám mươi năm lẻ sống thời cháu con

Ngoại có nụ cười thật giòn
Dáng nghiêm ngồi vững không còn sân si

Kiết già ngồi đẹp ai bì
Thương kính Phật đem cháu đi gởi chùa

Và tôi như thế bốn mùa
Tương dưa đạm bạc gió lùa qua song

Học kinh Phật thuộc nằm lòng
Uy nghi phép tắt cửa Không tôn thờ

Cuộc đời như một bài thơ
Lạc vần lạc điệu nhưng nhờ tứ hay

Để rồi con có ngày nay
Để tâm xây dựng chùa này tây nguyên

Với con là một lời nguyền
Trang nghiêm tam bảo gắn liền lợi sanh

Có ngoại con theo hạnh lành
Đắp xây cửa Phật để dành thập phương.
--------------------------------
Gia Lai, tháng 12 năm 2017
Thích Giác Tâm

(Bài thơ tặng ngoại tôi, người đã dẫn dắt tôi xuất gia theo Phật).

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan