Thơ -Truyện- Sách

Ngôi chùa là văn hóa gốc

nguoiphattu.com - Mình hãy nhìn lại mình xem/Tâm mình thoát tục như sen hay bùn ?/Cuộc đời luôn có cát hung/Tâm mình chuyển hóa mới mong độ người.

chua_buu_minh.jpg

Dù ai nói ngã nói nghiêng 
Thì tôi vẫn xếp chùa chiền lên trên [1]

Đạo đời đều có hư nên
Ai sai nấy chịu tuổi tên gắn liền

Mình hãy nhìn lại mình xem
Tâm mình thoát tục như sen hay bùn ?

Cuộc đời luôn có cát hung
Tâm mình chuyển hóa mới mong độ người.
------------------------
Gia Lai, 18.01.2018
Thích Giác Tâm

Ghi chú: 
[1] Thỉnh thoảng chúng tôi có đọc các bài viết phê phán chùa to Phật lớn và tôi chợt giật mình, tỉnh Nghệ An có hơn 500 ngôi chùa, nhưng do biến thiên dâu bể của lịch sử đã không còn tồn tại. Phật tử đã không còn chùa để tu tập, và đã rẽ sang tôn giáo khác. Phật giáo Nghệ An chỉ còn thiểu số, hiện nay bước đầu đã khôi phục từ những ngôi chùa có nguồn gốc lịch sử lâu đời.
Chúng ta đặt câu hỏi:"Tại sao 500 ngôi chùa đã dễ dàng biến mất như thế ?" Câu trả lời:" Bởi vì chùa thời đó hầu hết là làm bằng gỗ, và hầu hết là nhỏ. Do vậy khi gặp biến thiên lịch sử, tháo dỡ dọn dẹp rất nhanh". Còn tôn giáo khác người Pháp xây giáo đường bằng bê tôn cốt thép quy mô đồ sộ to lớn, cọng với niềm tin của tín đồ kiên cường đã tồn tại với thời gian.
Bài học lịch sử đã dạy ta như thế, thì nếu có điều kiện nhân duyên tốt thì cứ xây quy mô to lớn, không có lỗi gì cả.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan