Thơ -Truyện- Sách

Chùa Hoằng Pháp

nguoiphattu.com - Kính tặng Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp

chua_hoang_pha.jpg

Hoằng Pháp chiếc nôi chuyển đạo mầu

Tin vui khắp chốn trải ngàn sau

Tăng tục hải ngoại vui hỷ thán

Chân Tính thượng nhơn nối nhịp cầu

Mỗi khóa tu nơi chùa Hoằng Pháp

Hạt bồ đề trải khắp Á Âu

Thanh xuân tứ chúng đều chung hưởng

Ánh đạo từ bi pháp nhiệm mầu

Trần gian dù có lắm đau khổ

Diệu pháp mưa tuôn suối cam lồ

Chân Tính ngọc châu Bồ tát nguyện

Phổ Hiền đại hạnh lộ đồ phô

Kim Sơn xin kết duyên Hoằng Pháp

Bắc nhịp cầu thương hiểu pháp đàm

Thế giới ba ngàn trong diệu cảm

Một tâm mà động hải triều âm.

30/07/2017.

Sơn cư Thích Tịnh Từ  - Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, Hoa Kỳ
Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan