Thơ -Truyện- Sách

Chùa Hương Tích

nguoiphattu.com - Chiền già Hương tích từ bi Phật/Thạch Mẫu long am tháp tự trời/Muôn cõi hồng trần cầu tế độ

Bồ Đề thụ lập lĩnh thiên thai

Hồng Lĩnh Trang Vương tự cổ thời

Tây Trúc quang lâm hồi Cực Lạc

Nam thiên đỉnh xuất giáng liên đài

Chiền già Hương tích từ bi Phật

Thạch Mẫu long am tháp tự trời

Muôn cõi hồng trần cầu tế độ

Bảo đàn phụng thỉnh lễ Như Lai

(năm 2007)

Nhà sư Thích Thiện Tuệ

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan