Thơ -Truyện- Sách

An lành

nguoiphattu.com - Muôn sự hết thảy nương nhau thành/Để tâm tịch lặng an lành nhất....

Xin chúc mọi người đều an lành

Đi đứng nằm ngồi đều an lành

Ngày đêm sáu thời đều an lành

Bình an, bão tố  đều an lành

Xin cầu thấu rõ chân diệu pháp

Hiện tượng vạn vật luôn biến đổi

Muôn sự hết thảy nương nhau thành

Để tâm tịch lặng an lành nhất

An lành như thế thật an lành!


 

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan