Thơ -Truyện- Sách

Hương Tích Tự

nguoiphattu.com - Cõi chùa hóa Phật núi chừng trời/Hương tích xây sang Cực Lạc đài/Động đá ngàn hông quanh Phật tháp/Non mây rừng tía lĩnh thiên thai/Lâm tuyền chín chín mười phương rộng...

huong_tich2.jpg

Thiên nhiên tạo hóa cảnh chùa trời

Hương khói lâu đài dựng mấy nơi

Thạch Mẫu am kia kinh Phật tích

Trang Vương thành cổ sự truyền lời

Ba ngàn thế giới bao quaynh cõi

Pháp giới trang nghiêm liên báu tọa

Hồng Sơn Hương tích cổ kim thời.


Cõi chùa hóa Phật núi chừng trời

Hương tích xây sang Cực Lạc đài

Động đá ngàn hông quanh Phật tháp

Non mây rừng tía lĩnh thiên thai

Lâm tuyền chín chín mười phương rộng

Thế giới ba ngàn bốn bể vơi

Kinh tụng hỡi xưa người Thượng sỹ

Trang Vương nền núi áng trăng ngời.


Ứng cơ hóa Phật núi chùa trời

Hương tích phù đồ Cực Lạc đài

Động đá ngàn hồng quanh Phật pháp

Nhà vàng rừng tía lĩnh thiên thai

Lâm tuyền chín chín trời cao rộng

Thế giới ba ngàn bể sóng vơi

Kinh tụng hỡi xưa người Thượng sỹ

Trang Vương nền núi áng trăng ngời.


Cao siêu chùa Phật áng ngàn trời

Hương tích lâm tuyền chín chín mươi

Am đá ngàn hồng quanh Phật tự

Non mây rừng tía lĩnh thiên thai

Sơn hà muôn dặm ngàn thành bủa

Thế giới ba ngàn bể sóng vơi

Kinh tụng hỡi xưa người Thượng Sỹ

Trang Vương nền núi áng trăng ngời.


Điện đình Hương tích chốn triều vua

Hồng Lĩnh thiên thai Cực Lạc đồ

Sao cum ngân hà hồng báu cái

Núi xay thạch động tháp kim sô

Phong sương vũ cái mây vùa khói

Phật cảnh thiên nhiên nắng rừng chùa

Vỗ cánh chim bat còn hạc tác

Tùng môn suối nước chảy ầm ồ.


Phong quang Cực Lạc núi ngàn trời

Vũ trụ lĩnh hồng cảnh thảnh thơi

Thạch Mẫu long am đều cổ tự

Trang Vương cơ chỉ lập tiền thời

Chiến già Hương tích danh lam nước

Hóa Phật tầm thanh cứu cõi đời

Pháp giới trang nghiêm kim sắc tướng

Hồng trần Bát Nhã chở vơi vơi.


Tiêu dao nước Phật thế gian trời

Vũ trụ  lĩnh hồng cảnh thảnh thơi

Thạch Mẫu long am nền cổ tự

Trang Vương cơ chỉ lập tiền thời

Liền đài Hương tích danh lam nước

Hóa Phật tầm thanh cứu cỡi đời

Pháp giới trang nghiêm kim sắc tướng

Hồng tràn Bát Nhã chỏ vơi vơi.

Nhà sư Thích Thiện Tuệ

----------------------------------------------

Nhà sư Thích Thiện Tuệ, thế danh Phan Trọng Kiệm, Ngài sinh vào giờ Dần ngày 16 tháng 9 năm Tân Tị, tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là người con thứ 7 trong gia đình có bảy anh chị em.Trước đay Ngài trụ trì chùa Hương Tích, sau nhiều biến cố khách quan Ngài về tu tập thiền định tại Tịnh thất Bành Phong Giang, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh.

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan