Thơ -Truyện- Sách

Bách điều học Phật chánh kiến (1)

nguoiphattu.com - Chánh kiến là cái thấy đúng, cái thấy chân chánh giúp cho chúng ta tìm ra những tiêu chuẩn để có thể biết rằng hành động đó là đúng hay sai, ...

chanh_kien_nguoiphattu_com.jpg

Bách điều học Phật

Học Phật chánh kiến chẳng lầm

Học Phật chánh kiến đạo tâm sáng ngời

Học Phật chánh kiến tuyệt vời

Học Phật chánh kiến giúp đời thoát nguy

Học Phật chánh kiến khắc ghi

Học Phật chánh kiến giác tri tròn đầy

Học Phật chánh kiến vui vầy

Học Phật chánh kiến ơn thầy giúp ta

Học Phật chánh kiến thiết tha

Học Phật chánh kiến nhà nhà an khang

Học Phật chánh kiến lìa gian

Học Phật chánh kiến mở mang trí mầu

Học Phật chánh kiến đi đầu

Học Phật chánh kiến thâm sâu tỏ tường

Học Phật chánh kiến rõ đường

Học Phật chánh kiến một phương tô bồi

Học Phật chánh kiến thấu rồi

Học Phật chánh kiến đứng ngồi đẹp tươi

Học Phật chánh kiến giúp người

Học Phật chánh kiến tới nơi niết bàn

Học Phật chánh kiến dễ dàng

Học Phật chánh kiến muôn ngàn tự do

Học Phật chánh kiến phải lo

Học Phật chánh kiến qua đò dễ thôi

Học Phật chánh kiến thông rồi

Học Phật chánh kiến trau dồi thường xuyên

Học Phật chánh kiến ngàn thiên

Học Phật chánh kiến muôn miền bình an

Học Phật chánh kiến nghiêm trang

Học Phật chánh kiến muôn vàn kính yêu

Học Phật chánh kiến có nhiều

Học Phật chánh kiến mới siêu thoát trần

Học Phật chánh kiến tinh cần

Học Phật chánh kiến định thần pháp thân

Học Phật chánh kiến gieo mầm

Học Phật chánh kiến tay cầm vật thiêng

Học Phật chánh kiến lòng kiên

Học Phật chánh kiến bình yên trọn đời

Học Phật chánh kiến phải thời

Học Phật chánh kiến đời đời chớ quyên

Học Phật chánh kiến lâu bền

Học Phật chánh kiến xây nền đạo đức

Học Phật chánh kiến thêm sức

Học Phật chánh kiến tâm thức Phật đà

Học Phật chánh kiến chẳng tà

Học Phật chánh kiến Tăng già tựa nương

Học Phật chánh kiến hiền lương

Học Phật chánh kiến để vươn sức mình

Học Phật chánh kiến tâm bình

Học Phật chánh kiến chí mình chẳng lo

Học Phật chánh kiến Phật cho

Học Phật chánh kiến có kho lời vàng

Học Phật chánh kiến rõ ràng

Học Phật chánh kiến đàng hoàng chẳng sai

Học Phật chánh kiến thêm tài

Học Phật chánh kiến là bài yêu thương

Học Phật chánh kiến kỳ trường

Học Phật chánh kiến "vô thường" chớ quên

Học Phật chánh kiến báo đền

Học Phật chánh kiến tiến lên mỗi ngày

Học Phật chánh kiến tỏ bày

Học Phật chánh kiến oan đầy chẳng than

Học Phật chánh kiến lòng cam

Học Phật chánh kiến lo làm chăm siêng

Học Phật chánh kiến tinh chuyên

Học Phật chánh kiến chẳng kiêng ngày giờ

Học Phật chánh kiến lặng tờ

Học Phật chánh kiến qua bờ hữu duyên

Học Phật chánh kiến chẳng phiền

Học Phật chánh kiến hiện tiền quả nhân

Học Phật chánh kiến sơ, thân

Học Phật chánh kiến thêm phần nghiệp tiêu

Học Phật chánh kiến ít điều

Học Phật chánh kiến có nhiều tuệ năng

Học Phật chánh kiến kính Tăng

Học Phật chánh kiến kiêu căng chẳng còn

Học Phật chánh kiến gieo bòn

Học Phật chánh kiến quả tròn phúc duyên

Học Phật chánh kiến cao huyền

Học Phật chánh kiến kính trên dưới nhường

Học Phật chánh kiến rõ đường

Học Phật chánh kiến tỏ tường thời gian

Học Phật chánh kiến giỏi dang

Học Phật chánh kiến ổn an hữu tình

Học Phật chánh kiến vô tình

Học Phật chánh kiến chung tình hữu, vô

Học Phật chánh kiến nam mô

Học Phật chánh kiến xây lò tâm linh

Học Phật chánh kiến hết mình

Học Phật chánh kiến vững tin cao dày

Học Phật chánh kiến ơn Thầy

Học Phật chánh kiến thơm lây tốt lành

Học Phật chánh kiến chóng thành

Học Phật chánh kiến tịnh thanh đẹp người

Học Phật chánh kiến vẹn mười

Học Phật chánh kiến tốt tươi Bồ Đề

Học Phật chánh kiến quay về

Học Phật chánh kiến Bồ Đề tựa nương

Học Phật chánh kiến soi đường

Học Phật chánh kiến tâm thường an vui./

Nam Mô A Di Đà Phật

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 2 năm Kỷ Hợi

Tỳ khưu Thích Quảng Duyên

Lưu ý : Nguoiphattu.com sẽ biên tập ý kiến của quý vị trước khi xuất bản. Người Phật tử hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và sẽ không đăng những ý kiến cực đoan. Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng. Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.
Xem tin tức theo ngày:

Tin tức liên quan